Áldjuk az Atyát és a Fiút a Szentlélekkel együtt! Dicsérjük és magasztaljuk mindörökké!

Házas Hétvége

hhlogo.jpg„A katolikus egyház alapkövei a házasság és az egyházi rend. E két közösségalkotó szentség eltérő módon, de ugyanazt a célt szolgálják: Krisztus szeretetének megélését és továbbadását.

A Házas Hétvége a szentségi házasságban élő házaspárok, valamint papok és szerzetesek számára nyújt megújulási lehetőséget, hogy kapcsolataik nyitottá, új, dinamikus és a szentségeket a hétköznapokban is megélő szeretetteli kapcsolattá váljanak.

Abban segít, hogy férj-feleségként közelebb kerüljünk egymáshoz, kapcsolatunk felfrissüljön és elmélyüljön. Hogy felfedezzük, házastársi kapcsolatunk sok év után és a hétköznapokban is lehet ugyanolyan bensőséges, mint a házasságunk kezdetén volt.

A Házas Hétvége a papok és szerzetesek számára azt mutatja meg, hogyan tudják minduntalan megújítani és elmélyíteni kapcsolatukat egymással illetve a közösségükkel.” (Idézet a Házas Hétvége honlapjáról)

A Siklósi Plébánián 2007 óta gyűlnek össze rendszeresen a környéken lakó hétvégés házaspárok egy-egy estére, hogy mindebben megerősödjenek. A közösség erejét mutatja az is, hogy a már megismert jók továbbadására 2009 novemberében Harkányban 10 pár és egy atya számára első hétvégét szervezett.

Imaszándékok - A Pápa Imavilághálója (Imaapostolság)

A szerzetesnővérekért és a megszentelt életet élő nőkért
Imádkozzunk a szerzetesnővérekért és a megszentelt élet más formáját élő nőkért, hálát adva küldetésükért és bátorságukért, hogy folyamatosan új válaszokat találjanak a mai ember előtt álló kihívásokra.