Áldjuk az Atyát és a Fiút a Szentlélekkel együtt! Dicsérjük és magasztaljuk mindörökké!

Hirdetések-Évközi 27.Vasárnap

Évközi 27. Vasárnap
2013.október 6-13.
Szentmisék rendje

Október 6. Évközi 27. Vasárnap

8:30 A plébánia népéért.
18:00 Plébános úrért és az imakoszorú
tagjaiért.

Október 7. Hétfő 18:00 Meghalt szülőkért. György és Mária.
/énekes/

Október 8. Kedd 8:00 A Szent Imre Katolikus Iskola
szentmiséje.

Október 9. Szerda 18:00 A Szűzanya tiszteletére./énekes/
Október 10. Csütörtök 18:00

Október 11. Péntek 18:00 Kutnyánszky István halálának
25. évfordulójára és elhunyt
szüleiért. /énekes Október 12. Szombat 16:30
Ezen a napon nem lesz 18 órakor szentmise!

Október 13. Évközi 28. Vasárnap
8:30 A plébánia népéért.
16:00 Gyerekmise
18:00 Család elhunyt tagjaiért.

Hirdetések

Október hónaptól hétköznapokon a szentmisék este 6 órától kezdődnek.

Október hónapban a 18 órai szentmisék előtt, 17 óra 30 perctől elimádkozzuk a
rózsafüzért.

Hétfőn 16 óra 30 perctől Felnőtt hittan/Szentségfelvételre felkészítő/ lesz a plébánián.

Hétfőn 19 órától a Katekumen csoport szokásos havonkénti összejövetele lesz a plébánián.

Szerdán 16 óra 30 perctől Felnőtt hittan/Szentségfelvételre felkészítő/ lesz a plébánián.

Szerdán 18 óra 45 perctől Bibliaóra lesz a plébánián.

Pénteken 16 óra 30 perctől Felnőtt hittan/Szentségfelvételre felkészítő/ lesz a plébánián.

Ugyancsak pénteken 17 óra 30 perctől gyermek klub lesz a plébánián.

Szombaton egyházmegyei családi nap lesz a várban. A rendezvény záró szentmiséje
16 óra 30 perckor lesz templomunkban. A szentmise főcelebránsa Mons.Pavlekovics Ferenc pápai prelátus, prépost, pasztorális helynök lesz.
Ezen a napon nem lesz 18 órakor szentmise!

A jövő évi kalendáriumok, naptárak megérkeztek és megvásárolhatók a sekrestyében vagy a plébánián.

Imaszándékok - A Pápa Imavilághálója (Imaapostolság)

Evangelizációs: A diakónusokért
Imádkozzunk azért, hogy a diakónusok az Ige és a szegények hűséges szolgálata által éltető jelek legyenek az egész Egyház számára.