Áldjuk az Atyát és a Fiút a Szentlélekkel együtt! Dicsérjük és magasztaljuk mindörökké!

Hiretések-Virágvasárnap

Virágvasárnap
Az Úr Szenvedésének
Vasárnapja
2014. április 13-20.

Szentmisék rendje
Április 13. Virágvasárnap-Az Úr Szenvedésének
V A S Á R N A P J A
8.30 A plébánia közösségéért.
16.00 Gyerekmise
18.00 Görög Katolikus Szentmise.

Április 14. Hétfő 18.00 Beteg gyógyulásáért./csendes/

Április 15. Kedd Nem lesz szentmise.

Április 16. Szerda 18.00 Hálából a Szűzanyának./csendes/

Április 17. Csütörtök 18.00 Szentmise az utolsó vacsora
emlékezetére.

Április 18. Péntek 18.00 Csonka mise

Április 19. Szombat 16.00 Feltámadási mise és körmenet.

Április 20. H Ú S V É T V A S Á R N A P
8.30 A plébánia közösségéért.
18.00 Balogh Péter lelki üdvéért.

Hirdetéseink

Ma 8 órától gyóntatás lesz a templomban. A 8 óra 30 perckor kezdődő
szentmisében lesz a lelkigyakorlatos záróbeszéd.
17 órától Bodogán László görög katolikus parókus gyóntat templomunkban.

Ma 15 órától élő Passió lesz Máriagyűdön.
Menjünk el minél többen Máriagyűdre!

Hétfőn 19 órakor a Katekumen csoport találkozója lesz a plébánián.

Kedden látogatom meg azokat az időseket, betegeket, akik húsvét ünnepe előtt szeretnének szentségekhez járulni.

Szerdán 17 órakor Bérmálkozási szülői értekezlet lesz a plébánián.

Csütörtökön a szentmise után csendes virrasztás lesz a templomban.

Pénteken 15 órakor keresztutat tartunk a templomban.

Húsvétvasárnap, a reggeli szentmise előtt ételszentelést végzünk a
templomban.

A Szentháromnap szertartásaira szeretettel várjuk a ministrálni, asszisztálni vágyó fiatalabb és idősebb testvéreket egyaránt.

Imaszándékok - A Pápa Imavilághálója (Imaapostolság)

Evangelizációs: A diakónusokért
Imádkozzunk azért, hogy a diakónusok az Ige és a szegények hűséges szolgálata által éltető jelek legyenek az egész Egyház számára.