Áldjuk az Atyát és a Fiút a Szentlélekkel együtt! Dicsérjük és magasztaljuk mindörökké!

Hirdetések-Évközi 30.Vasárnap

Évközi 30. Vasárnap
2014.október 26-november 2.
Szentmisék rendje

Október 26. Évközi 30. Vasárnap
8:30 A plébánia népéért.
18:00 A rózsafüzért imádkozókért.

Október 27. Hétfő 18:00 Súlyos beteg gyógyulásáért.
/csendes/

Október 28. Kedd Nincs szentmise.

Október 29. Szerda 18:00

Október 30. Csütörtök 18:00

Október 31. Péntek 18:00

November 1. Szombat 16:00 Szentmise a temetőben.
Mindenszentek Parancsolt
Főünnepe
November 2. Évközi 31. Vasárnap
Halottak Napja
8:30 Plébániánk közösségéért és elhunyt
testvéreinkért.
18:00 Bosnyák Márk halálának
20. évfordulójára.
Hirdetések

Szerdán nem lesz Bibliaóra a plébánián.

Szombaton 16 órakor lesz a szentmise a temetőben. Ezen a napon a templomban nem lesz esti szentmise.

Ugyancsak szombaton a szokásos elsőszombati szertartások elmaradnak, de egy héttel később, november 8-án megtartjuk az imaórát, a szentmisét és az agapét is.

Jövő vasárnap elmarad a rózsafüzér titokcsere és a szentségimádás.
Egy héttel később november 10-én (17 órai kezdettel) tartjuk meg a titokcserét.

Hirdetjük, hogy november 28-tól november 30-ig Werner József verbita atya vezetésével bentlakásos adventi lelkigyakorlatot lesz Máriagyűdön a zarándokházban és a plébánián mindazoknak, akik a kegyhely kegyelmi környezetében szeretnének felkészülni Karácsony szent titkának megünneplésére. Jelentkezési határidő, november 23. Jelentkezési lapot a máriagyűdi sekrestyéből lehet kérni, illetve a máriagyűdi honlapról letölthető.

Aki a temetőt ájtatos lélekkel látogatja és legalább lélekben imádkozik a meghaltakért, november 1–8-ig mindennap teljes búcsút nyerhet. Feltételek: gyónás, áldozás, imádság a pápa szándékára. Az év többi napján részleges búcsút lehet
nyerni a temető meglátogatásakor.
Akik halottak napján (vagyis az azt megelőző nap delétől a halottak napját követő éjfélig) meglátogatnak egy templomot vagy nyilvános kápolnát, teljes búcsút nyerhetnek a szokott feltételekkel. A látogatáskor egy Miatyánkot és egy Hiszekegyet kell imádkozni. Ez a búcsú elnyerhető a megelőző vagy következő vasárnapon és Mindenszentek ünnepén is.