Áldjuk az Atyát és a Fiút a Szentlélekkel együtt! Dicsérjük és magasztaljuk mindörökké!

Hirdetések Urunk megkeersztelkedésének ünnepén

Urunk megkeresztelkedése
2015. január 11-18.

Szentmisék rendje

Január 11. Urunk megkeresztelkedése
8.30 A plébánia népéért.
16.00 Gyerekmise
18.00 Kárpáti József lelki üdvéért.

Január 12 . Hétfő 18.00 Elhunyt férj lelki üdvéért./csendes/

Január 13. Kedd Nem lesz szentmise.

Január 14. Szerda 18.00

Január 15. Csütörtök 18.00 Plébános úrért./csendes/

Január 16. Péntek 18.00

Január 17. Szombat 18.00

Január 18. Évközi 2. Vasárnap
8.30 A plébánia népéért.
18.00 Magyar hazánkért.

Hirdetéseink

Csütörtökön 18 óra 45 perctől Filmklubot tartunk a plébánián.

Szombaton 13 órától Gyerekfarsang lesz a Szent Imre Katolikus Iskola közösségi termében. Szeretettel várjuk a gyerekeket és a szülőket erre az alkalomra.

Ugyancsak szombaton 15 órától „Malenkij robot” megemlékezést tartunk templomunkban. A megemlékezés keretein belül imádkozunk az elhurcoltakért és családtagjaikért.

Jövő vasárnap 16 óra 30 perctől imaórát tartunk templomunkban.

Hirdetem, hogy mostanság nem fogunk házhoz menni az egyházadóért, ezért azt kérem, hogy akinek elmaradása van, hozza be a plébániára vagy a sekrestyébe egyházadóját, illetve lehetőség van a csekken történő befizetésre is.

Imaszándékok - A Pápa Imavilághálója (Imaapostolság)

Evangelizációs: A Szív útjáért
Imádkozzunk minden szenvedőért: engedjék, hogy Jézus Szíve megérintse őket és ezáltal megtalálják az életre vezető utat.