Áldjuk az Atyát és a Fiút a Szentlélekkel együtt! Dicsérjük és magasztaljuk mindörökké!

Hirdetések-Virágvasárnap

Virágvasárnap
2015.március 29-április 5.
Szentmisék rendje
Március 29. Virágvasárnap
Az Úr szenvedésének vasárnapja
8.30 A plébánia népéért.
18.00 Görög Katolikus szentmise.

Március 30. Hétfő 18.00 A Máriapócsi Szűzanya
tiszteletére./csendes/

Március 31. Kedd Nem lesz szentmise.

Április 1. Szerda 18.00 Jószándékra/csendes/

Április 2. Csütörtök 18.00 Takács István lelki üdvéért.
/énekes/

Április 3. Péntek 16.00 Csonkamise.

Április 4. Szombat 16.00 Feltámadási mise és
körmenet.

Április 5. HÚSVÉTVASÁRNAP
8.30 A plébánia közösségért.
18.00

Hirdetéseink

Ma 15 órakor Élő Passió lesz Máriagyűdön.

Ma 17 órától Bodogán László görög katolikus parókus gyóntat a templomban.
Este 6 órakor Görög Katolikus Szentmise lesz.

Csütörtökön reggel 6 órakor elkezdjük a szokásos havonkénti szentségimádást.
Az esti szentmise előtt lesz a szentségbetétel.
Az esti szentmise után virrasztás lesz a templomban.

Pénteken reggel nem lesz litánia és szentségbetétel, mivel ez már Nagycsütörtök este megtörténik.

Nagypénteken nem tartjuk meg az elsőpénteki ahítatosságokat. Az elsőpéntekeseket egy héttel később keresem fel.

Pénteken 15 órakor lesz a keresztút, majd 16 órakor a csonkamise, vagyis a nagypénteki szertartás.

Nagyszombaton látogatom meg azokat a betegeket, akik a húsvéti gyónásukat szeretnék elvégezni. Kérem, hogy a sekrestyében vagy a plébánia irodán jelezzük, hogy kit keressek fel.

Húsvét vasárnapjának reggelén, a mise előtt ételszentelést végzünk a templomban.

A rózsafüzér titokcsere húsvétvasárnap elmarad. Egy héttel később lesz megtartva.

Múlt héten a szentföldi keresztények javára 22 000 forintot gyűjtöttünk.