Áldjuk az Atyát és a Fiút a Szentlélekkel együtt! Dicsérjük és magasztaljuk mindörökké!

Hirdetések Advent 2. Vasárnapján

Advent 2. Vasárnapja
2015. december 6-13.

Szentmisék rendje

December 6. Advent 2. Vasárnapja
8.30 A plébánia közösségéért.
18.00 Egy édesanya lelki üdvéért,
halálának első éves évfordulójára.

December 7. Hétfő 18.00 Béla atyáért és az imakoszorú tagjaiért.
/csendes/

December 8. Kedd A BOLDOGSÁGOS SZŰZ MÁRIA
SZEPLŐTELEN FOGANTATÁSA FŐÜNNEP
8.30 A Szent Imre Katolikus Iskola szentmiséje.

December 9. Szerda 18.00 Dr. Keresztes Pál plébános úrért.
/énekes/

December 10. Csütörtök 6.00 Roráté szentmise.

December 11. Péntek 18.00

December 12. Szombat 18.00

December 13. Advent 3. Vasárnapja
8.30 A plébánia közösségért.
16.00 Gyerekmise.
18.00 Bender József és felesége Ilona
lelki üdvéért.
Hirdetéseink

Ma 16 óra 30 perckor rózsafüzér titokcsere és szentségimádás lesz a templomban.

Hétfőn 19 órakor a Katekumen csoport találkozója lesz a plébánián.

Kedden reggel 6 órakor roráté mise lesz a Máriagyűdi Bazilikában.
Kedden 12 órától Imaóra lesz a templomban nemzetünk megújulásáért.

Csütörtökön lesz a második adventi roráté szentmise templomunkban.

Ugyancsak csütörtökön 18 óra 45 perctől Bibliaóra lesz a plébánián.

Szombaton 17 órától a Dolce hegedűegyüttes Adventi koncertje lesz a templomban.

Jövő vasárnap 15 óra 15 perkor Vasárnapi Iskolába várjuk a gyerekeket.
A 16 órakor kezdődő gyerekmisére érkezik a megkésett Mikulás.

Hirdetem a kedves testvéreknek, hogy 2015. december 8-án lesz egyházunkban az Irgalmasság Szentévének megnyitása. Ezen a napon zarándoklatot szervezünk a Pécsi Bazilikába. Pécsett 17 órakor kezdődik a lelki program, majd 18 órakor a püspöki szentmise. Siklósról 16 órakor indulunk.
A zarándoklatra a plébánián vagy a sekrestyében iratkozzunk fel.

Megjelent a Beköszöntő és az Élő Kenyér decemberi száma.

Megköszönöm a Kanizsai Dorottya Általános Iskola hittanosainak, hogy múlt vasárnap is és ma is, szebbé, meghittebbé tették adventi gyertyagyújtásunkat.