Áldjuk az Atyát és a Fiút a Szentlélekkel együtt! Dicsérjük és magasztaljuk mindörökké!

Hirdetések Advent 4. Vasárnapján

Advent 4. Vasárnapja
2015. december 20-27.
Szentmisék rendje

December 20. Advent 4. Vasárnapja
8.30 A plébánia közösségéért.
18.00 Görög Katolikus Szentmise
Elhunyt hozzátartozókért és beteg
gyógyulásáért.

December 21. Hétfő 18.00 Takács Istvánné született Jobbágy Anna
lelki üdvéért./énekes/

December 22. Kedd Nem lesz szentmise.

December 23. Szerda 18.00 Vereb Ferenc lelki üdvéért.
/csendes gyászmise/

December 24. Csütörtök 24.00 Éjfél mise.

December 25. Péntek URUNK SZÜLETÉSE KARÁCSONY
FŐÜNNEPE

8.30 A plébánia közösségéért.
18.00

December 26. Szombat Szent István első vértanú ünnepe
8.30 Kakas János halálának 8. évfordulója.
18.00 Hálából az Imacsoport nevében.

December 27. A SZENT CSALÁD ÜNNEPE
8.30 A plébánia közösségéért.
18.00 Jánosokért.
Hirdetéseink

Ma 17 órától Bodogán László görög katolikus parókus úr gyóntat templomunkban.

Kedden és csütörtökön roráté szentmise lesz a Máriagyűdi Bazilikában.

Szerdán a délelőtti órákban keresem fel azokat a betegeket, akik karácsony előtt szeretnének szentségekhez járulni. Kérem jelezzék, ha környezetükben igény van a beteglátogatásra.

Szerdán 18 óra 45 perckor Bibliaóra lesz a plébánián.

Csütörtökön 16 órakor Pásztorjáték lesz a templomban.

Szombaton 15 óra 30 perctől Imaóra lesz a templomban.

Jövő vasárnap Szent Család ünnepe lesz egyházunkban. A reggel 8 óra 30 perckor kezdődő szentmisére várjuk a jubiláló házaspárokat. A szentmise keretében áldjuk meg a jelenlévő jubiláló párokat. A szentmise után agapét tartunk a plébánián.

Vasárnap az esti szentmise keretében borszentelés végzünk a templomban.

Megérkezett templomunkba a Betlehemi Láng. Köszönet érte a Siklósi Cserkészeknek. A sekrestyében jelentkezzünk, ha szeretnénk hazavinni a Betlehemi Lángot.

Kérem, hogy aki a karácsonyi időben egy-egy órára készséggel vállalna Betlehem őrzést, iratkozzon fel a sekrestyében.

Megköszönöm a Batthyány Kázmér Általános Iskola hittanosainak és Szandra néninek a mai gyertyagyújtást.

Megköszönöm mindazok munkáját, fáradozását, anyagi és egyéb áldozat hozatalát, akik ezzel hozzájárultak ahhoz, hogy igazán méltón tudjuk megünnepelni Karácsonyt! Isten fizesse meg jóságukat!
Mindenkinek Áldott Karácsonyt kívánok!

Imaszándékok - A Pápa Imavilághálója (Imaapostolság)

Evangelizációs: A diakónusokért
Imádkozzunk azért, hogy a diakónusok az Ige és a szegények hűséges szolgálata által éltető jelek legyenek az egész Egyház számára.