Áldjuk az Atyát és a Fiút a Szentlélekkel együtt! Dicsérjük és magasztaljuk mindörökké!

Hirdetések Húsvét 2. Vasárnapján

HÚSVÉT 2. VASÁRNAPJA
2016.április 3-10.

Szentmisék rendje
Április 3. Húsvét 2. Vasárnapja
AZ ISTENI IRGALMASSÁG VASÁRNAPJA
8.30 A plébánia közösségéért.
18.00 Takács István halálának évfordulójára.

Április 4. Hétfő 18.00 Gyermek egészséges megszületésért.
/csendes/
Április 5. Kedd Nem lesz szentmise.

Április 6. Szerda 18.00 Jószándékra./csendes/

Április 7. Csütörtök 6.00 Az Oltáriszentség tiszteletére./énekes/

Április 8. Péntek 18.00 Beteg gyógyulásáért./csendes/

Április 9. Szombat 18.00 Meghalt férjért és szülőkért.

Április 10. Húsvét 3. Vasárnapja
8.30 A plébánia közösségéért.
18.00 Bíró Dezsőné, Margit lelki üdvéért.
Hirdetéseink

Ma az ISTENI IRGALMASSÁG VASÁRNAPJA lesz egyházunkban. Az IRGALMASSÁG órájában, vagyis 15 órakor szentségimádás és imaóra lesz templomunkban. Az Irgalmasság imaórája miatt, a rózsafüzér titokcsere egy héttel később lesz megtartva.

Hétfőn lesz Gyümölcsoltó Boldogasszony Ünnepe egyházunkban. A lelki adoptálást- az idei esztendőben- a következő hét hétfőjén tartjuk meg. Kérem, hogy aki szeretne lelki adoptálást vállalni, iratkozzon fel a sekrestyében.

Szerdán 19 órától a Katekumen csoport találkozója lesz a plébánián.

Csütörtökön reggel 6 órakor lesz a szentmise. A szentmise után elkezdjük a 24 órás szentségimádást.

Pénteken reggel 6 órakor litánia és szentségbetétel lesz a templomban.

Pénteken 19 órától a Házas Hétvége mozgalom területi találkozója lesz a plébánián.

Vasárnap 15 óra 15 percre várjuk a gyerekeket vasárnapi iskolába.

Ugyancsak vasárnap 15 óra 15 percre várjuk az elsőáldozók szüleit szülői értekezletre.

Vasárnap 17 órától rózsafüzér titokcsere és szentségimádás lesz templomunkban.

Megjelent a Beköszöntő és az Élő Kenyér című gyermek misekalauz áprilisi száma.

2016.április 16-án plébániai lelki napra Paksra utazunk. Kérem, hogy aki szívesen részt venne a lelki napon, kérjen jelentkezési lapot a plébánián vagy a sekrestyében.