Áldjuk az Atyát és a Fiút a Szentlélekkel együtt! Dicsérjük és magasztaljuk mindörökké!

Hirdetések-Évközi 27.Vasárnap

ÉVKÖZI 27.VASÁRNAP
2016.október 2-9.

Szentmisék rendje
Október 2. Évközi 27.Vasárnap
8.30 A plébánia közösségéért.
18.00 Plébános úrért és az imakoszorú tagjaiért.

Október 3. Hétfő 18.00 Attila atyáért és az imakoszorú tagjaiért. /csendes/

Október 4. Kedd Nem lesz szentmise.

Október 5. Szerda 18.00 Jószándékra. /csendes/

Október 6. Csütörtök 6.00 Az Oltáriszentség tiszteletére./énekes/

Október 7. Péntek 8.30 A Szent Imre Katolikus Iskola Szentmiséje./énekes/

18.00 A rózsafüzér társulat élő és elhunyt tagjaiért és Béla atyáért./énekes/

Október 8. Szombat 18.00 Hálából a Szeretetláng imacsoportért.

Október 9. Évközi 28. Vasárnap
8.30 A plébánia közösségért.
16.00 Gyerekmise
18.00 Várnai Mária halálának első évfordulójára.

Hirdetéseink

Ma 16 óra 30 perctől rózsafüzér titokcsere és szentségimádás lesz a templomban.

Ma termény betakarítási hálaadás van egyházunkban.

Szerdán 18 óra 45 perctől Bibliaóra lesz a plébánián.

Csütörtökön reggel 6 órakor kezdődik a szentmise. A szentmise után elkezdődik a hagyományos 24 órás szentségimádás.

Pénteken reggel 6 órakor litánia és szentségbetétel lesz a templomban.

Ugyancsak pénteken 19 órától a Házas Hétvége területi találkozója lesz a plébánián.

Szombaton 11 órakor külön plébánia hittan lesz az érdeklődő gyerekek számára.

Jövő vasárnap 15 óra 15 perctől vasárnapi iskola lesz a másodikos és a harmadikos gyerekek számára.

Jövő évi naptár és kalendárium a sekrestyében kapható.