Áldjuk az Atyát és a Fiút a Szentlélekkel együtt! Dicsérjük és magasztaljuk mindörökké!

Hirdetések-Évközi 29.Vasárnap

ÉVKÖZI 29.VASÁRNAP
2016.október 16-23.

Szentmisék rendje

Október 16. Évközi 29.Vasánap
8.30 A plébánia közösségéért.
18.00 Hálából.

Október 17. Hétfő 18.00 Beteg gyógyulásáért./csendes/

Október 18. Kedd Nem lesz szentmise.

Október 19. Szerda 18.00 Egy család halottainak lelki üdvéért. /csendes/

Október 20. Csütörtök 18.00 Kondor Imréné,Klára halálának második évfordulójára./csendes/

Október 21. Péntek 18.00 Beteg gyógyulásáért./csendes/

Október 22. Szombat 18.00

Október 23. Évközi 30. Vasárnap
8.30 A plébánia közösségért.
18.00 Ilona és Gábor lelki üdvvért.

Hirdetéseink

Október hónapban a szentmisék előtt elimádkozzuk a rózsafüzért.

Kedden 15 óra 30 perckor Dr. Kajtár Edvárd a pécsi székesegyház plébánosa tart előadást a Szent Imre Katolikus Iskolában. Az előadás miatt a keddi imaóra 14 órától-15 óráig lesz megtartva.

Szerdán 18 óra 45 perctől Bibliaóra lesz a plébánián.

Csütörtökön 17 órakor bérmálkozói szülői értekezlet lesz a plébánián. Most elsősorban a Kanizsai Iskolából várjuk a szülőket.

Pénteken 17 órakor elsőáldozói szülői értekezletet tartunk a plébánián.

Pénteken kezdődik őszi lelki gyakorlatunk. A lelkigyakorlatot idén ősszel Király József Szabadszentkirályi Plébános Úr vezeti. A lelkigyakorlatos atya 17 órától gyóntat a templomban. A 18 órakor kezdődő szentmisében hangzik el az első lelkigyakorlatos beszéd.

Szombaton szeretettel várjuk külön hittanos foglalkozásra az érdeklődő gyerekeket. A foglalkozás helyszíne a plébánia. A kezdési időpont 11 óra.

Szombaton 17 órától gyóntatás lesz a templomban. A 18 órakor kezdődő szentmisében hangzik el a második lelkigyakorlatos beszéd.

Szombaton délelőtt nem lesz gyóntatás a templomban!

Jövő vasárnap 17 órától gyóntatás lesz a templomban. A 18 órakor kezdődő szentmisében lesz a lelkigyakorlatot záró beszéd. Ebben a szentmisében kiszolgáltatjuk a betegek szentségét mindazoknak, akik azt előzetesen kérik. A sekrestyében iratkozzunk fel, ha szeretnénk ezt a szentséget felvenni.

Jövő vasárnap a missziók javára lesz országos templomi gyűjtés.