Áldjuk az Atyát és a Fiút a Szentlélekkel együtt! Dicsérjük és magasztaljuk mindörökké!

Hirdetések-Évközi 33.Vasárnap

ÉVKÖZI 33.VASÁRNAP
2016.november 13-20.

Szentmisék rendje
November 13. Évközi 33.Vasárnap
8.30 A plébánia közösségéért.
16.00 Gyerekmise
18.00 Markovics Ferenc lelki üdvéért.

November 14. Hétfő 18.00 Tóth család lelki üdvéért,valamint Anna testvérünk halálának
11. évfordulójára./énekes/

November 15. Kedd Nem lesz szentmise.

November 16. Szerda 18.00 Jószándékra. /csendes/

November 17. Csütörtök 18.00 Markovics Ferenc lelki üdvéért./csendes/

November 18. Péntek 18.00 Közös énekes szentmise.

November 19. Szombat 18.00 Takács család elhunyt tagjaiért.

November 20. Évközi 34.Vasárnap - Krisztus Király Főünnepe

8.30 A plébánia közösségért.
18.00 Torma Árpád halálának 2.évfordulójára.

Hirdetéseink

Ma 15 óra 15 percre várjuk a másodikos és harmadikos gyerekeket vasárnapi iskolába.

Hétfőn 19 órára várjuk a Katekumen csoport tagjait a plébániára.

Szerdán 19 órakor Felnőtt hittan lesz a plébánián. A felnőtt hittan témája: A Biblia világa.

Csütörtökön 18 óra 45 perctől Filmvetítés lesz a plébánián. A Buenos Airestől a Vatikánig című filmet fogjuk megnézni.

November hónapban - pénteki napokon - közös szentmisét mutatunk be elhunyt testvéreinkért.

Jövő vasárnap az ország katolikus templomaiban a Karitász javára gyűjtünk.

Jövő vasárnap, Krisztus Király ünnepén, november 20-án este a megyéspüspök úr szentmise keretében ünnepélyesen bezárja a pécsi székesegyház jubileumi szentkapuját, ezzel a rítussal hálát adunk az Úrnak az irgalmasság rendkívüli szentévében kapott kegyelmekért. Szeretettel hívják a kedves híveket, hogy jelenlétükkel is kapcsolódjanak be az ünneplésbe, melynek menete a következő:
17.00-19.00 Gyóntatás
17.00 Bűnbánati liturgia (vezeti: Ft. dr. Nyúl Viktor)
17.20 Katekézis (vezeti: Ft. dr. Kajtár Edvárd)
17.40 Irgalmasság rózsafüzére és egyéb imádságok (vezeti: T. Lábár Tamás)
18.00 Szentmise
utána agapé a Püspöki Palotában, a kocsiszínben