Áldjuk az Atyát és a Fiút a Szentlélekkel együtt! Dicsérjük és magasztaljuk mindörökké!

Hirdetések-Évközi 34.Vasárnap-Krisztus Király Főünnepe

ÉVKÖZI 34.VASÁRNAP KRISZTUS KIRÁLY FŐÜNNEPE
2016.november 20-27.
Szentmisék rendje
November 20. Évközi 34.Vasárnap Krisztus Király főünnepe

8.30 A plébánia közösségéért.
18.00 Torma Árpád halálának 2. évfordulójára.

November 21. Hétfő 18.00 Jószándékra./csendes/

November 22. Kedd Nem lesz szentmise.

November 23. Szerda 18.00 Konyhás László lelki üdvéért./énekes gyászmise/

November 24. Csütörtök 18.00

November 25. Péntek 18.00 Közös énekes szentmise.

November 26. Szombat 18.00

November 27. Advent 1. Vasárnapja
8.30 A plébánia közösségért.
18.00

Hirdetéseink

Ma az ország katolikus templomaiban a Karitász javára gyűjtünk.

Ma, Krisztus Király ünnepén, este a megyéspüspök úr szentmise keretében ünnepélyesen bezárja a pécsi székesegyház jubileumi szentkapuját, ezzel a rítussal hálát adunk az Úrnak az irgalmasság rendkívüli szentévében kapott kegyelmekért. Szeretettel hívják a kedves híveket, hogy jelenlétükkel is kapcsolódjanak be az ünneplésbe, melynek menete a következő:
17.00-19.00 Gyóntatás
17.00 Bűnbánati liturgia (vezeti: Ft. dr. Nyúl Viktor)
17.20 Katekézis (vezeti: Ft. dr. Kajtár Edvárd)
17.40 Irgalmasság rózsafüzére és egyéb imádságok (vezeti: T. Lábár Tamás)
18.00 Szentmise
utána agapé a Püspöki Palotában, a kocsiszínben

Szerdán 18 óra 45 perctől Bibliaóra lesz a plébánián.

Pénteken 15 óra 30 perctől Imaóra lesz a templomban.

November hónapban - pénteki napokon - közös szentmisét mutatunk be elhunyt testvéreinkért.

Szombaton 10 órától-12 óráig Nikodémus óra lesz a templomban. Vendégünk Keresztes Andor beremendi plébános úr lesz.

Szombaton 10 órára várjuk a gyerekeket adventi koszorú készítésre a plébániára.

Szombaton 14 órakor adventi gyertyagyújtás lesz a Szolgáltató Ház előtti keresztnél.

Ugyancsak szombaton 17 órától a Dolce hegedűegyüttes ad adventi hangversenyt templomunkban.

Imaszándékok - A Pápa Imavilághálója (Imaapostolság)

A kiengesztelődés szentségének elmélyült megéléséért
Imádkozzunk azért, hogy a kiengesztelődés szentségét megújult mélységgel tudjuk megélni, és általa megtapasztaljuk Isten végtelen irgalmát.