Áldjuk az Atyát és a Fiút a Szentlélekkel együtt! Dicsérjük és magasztaljuk mindörökké!

Hirdetések-Advent 3. Vasárnapján

ADVENT 3. VASÁRNAP
2016.december 11-18.

Szentmisék rendje

December 11. Advent 3. Vasárnapja

8.30 A plébánia közösségéért.

16.00 Gyerekmise- Édesanya halálának második
évfordulójára.

18.00 Bender József és neje Ilona lelki üdvéért.

December 12. Hétfő 18.00

December 13. Kedd Nem lesz szentmise.

December 14. Szerda 18.00 Vereb Ferencért./csendes/

December 15. Csütörtök 6.00 Roráté mise./énekes/
Etelka, János, Janika és Tibor lelki üdvéért.

December 16. Péntek 18.00 Kisgyerek gyógyulásáért./csendes/

December 17. Szombat 18.00

December 18. Advent 4. Vasárnapja

8.30 A plébánia közösségért.

18.00 Görög Katolikus Szentmise.

Hirdetéseink

Ma 15 óra 15 percre várjuk a másodikos és harmadikos gyerekeket vasárnapi iskolába.

Ma a 16 órakor kezdődő gyerekmisére eljön hozzánk Szent Miklós püspök mai követe.

Szerdán 18 óra 45 perctől Bibliaóra lesz a plébánián.

Csütörtökön 19 órától Felnőtt hittan lesz a plébánián. A felnőtt hittan témája: az evangélium örömhíre.

Szombaton 17 órától Dr.Szénás-Máthé Katalin lányaival közösen tart bizonyságtételt az El Camino zarándokútjukról.

Szombaton a 18 órakor kezdődő szentmisére érkezik a Betlehemi Láng.

Jövő vasárnap 17 órától Zajácz Gábor görög katolikus parókus úr gyóntat templomunkban.

Imaszándékok - A Pápa Imavilághálója (Imaapostolság)

A kiengesztelődés szentségének elmélyült megéléséért
Imádkozzunk azért, hogy a kiengesztelődés szentségét megújult mélységgel tudjuk megélni, és általa megtapasztaljuk Isten végtelen irgalmát.