Áldjuk az Atyát és a Fiút a Szentlélekkel együtt! Dicsérjük és magasztaljuk mindörökké!

Hirdetések-Szűz Mária,Isten Anyja Főünnepén

SZŰZ MÁRIA, ISTEN ANYJA FŐÜNNEP
2017. január 1-8.

Szentmisék rendje
Január 1. Szűz Mária,Isten Anyja Főünnep
8.30 A plébánia közösségéért.
18.00 Hálából.

Január 2. Hétfő 18.00 Jószándékra./csendes/

Január 3. Kedd Nem lesz szentmise.

Január 4. Szerda 18.00 Hegedűs Lajosné, Udvari Margit lelki üdvéért, halálának
16.évfordulójára. /csendes/

Január 5. Csütörtök 6.00 Az Oltáriszentség tiszteletére./énekes/

Január 6. Péntek Urunk megjelenése, Vízkereszt-Főünnepe

8.30 A Szent Imre Katolikus Iskola szentmiséje./énekes/ Dr.Keresztes Pálért.

18.00 A rózsafüzér társulat élő és elhunyt tagjaiért./énekes/

Január 7. Szombat 15.00 A fatimai Szűzanya tiszteletére./énekes/

Január 8. Urunk megkeresztelkedése- Ünnep
8.30 A plébánia közösségért.
18.00

Hirdetéseink

Szerdán 19 órakor felnőtt hittan lesz a plébánián. A felnőtt hittan témája: Az evangélium gazdagsága.

Csütörtökön - a reggel 6 órakor kezdődő szentmise után- 24 órás szentségimádás lesz templomunkban.

Pénteken reggel 6 órakor lesz a litánia és a szentségbetétel.

Ugyancsak pénteken lesz Vízkereszt Parancsolt Főünnepe is. Ezen a napon felkeresem otthonukban az elsőpéntekeseket.

Szombaton 14 órától Imaóra lesz a templomban. A szentmise 15 órakor kezdődik. A szentmise után agapé lesz a sekrestyében. Ezen a napon 18 órakor nem lesz szentmise a templomban.

Jövő vasárnap 16 óra 30 perctől rózsafüzér titokcsere és szentségimádás lesz templomunkban.

Megjelent az Élő Kenyér című gyermek misekalauz januári száma. A sekrestyében átvehetők a megrendelt példányok.

A Beköszöntő csak január második hetében fog megjelenni.

Imaszándékok - A Pápa Imavilághálója (Imaapostolság)

A kiengesztelődés szentségének elmélyült megéléséért
Imádkozzunk azért, hogy a kiengesztelődés szentségét megújult mélységgel tudjuk megélni, és általa megtapasztaljuk Isten végtelen irgalmát.