Áldjuk az Atyát és a Fiút a Szentlélekkel együtt! Dicsérjük és magasztaljuk mindörökké!

Hirdetések-Húsvét 3.Vasárnapján

HÚSVÉT 3. VASÁRNAPJA
2017. április 30-május 7.

Szentmisék rendje

Április 30. Húsvét 3. Vasárnapja
8.30 A plébánia közösségéért.
18.00 Elhunyt testvéreimért.

Május 1. Hétfő 7.30 Tóth János zarándok szentmiséje./énekes/

Május 2. Kedd Nem lesz szentmise.

Május 3. Szerda 18.00 Jószándékra./csendes/

Május 4. Csütörtök 6.00 Az Oltáriszentség tiszteletére./énekes/

Május 5. Péntek 18.00 A rózsafüzér társulat élő és elhunyt tagjaiért./énekes/

Május 6. Szombat 16.00 A fatimai Szűzanya tiszteletére.

18.00 Kesztyűs Pál lelki üdvéért.

Május 7. Húsvét 4. Vasárnapja
A Jó Pásztor Vasárnapja
8.30 A plébánia közösségéért.
18.00 Ugrovics József lelki üdvéért.

Hirdetéseink

Szerdán 19 órától felnőtt hittan lesz a plébánián. A felnőtt hittan témája a Bűnbocsánat szentsége.

Csütörtökön a reggel 6 órakor kezdődő szentmise után elkezdjük a hagyományos 24 órás szentségimádást.

Pénteken reggel 6 órakor lesz a litánia és a szentségbetétel.

Szombaton 15 órától imaóra lesz a templomban. A 16 órai szentmise után agapé lesz a sekrestyében. Ezen a napon 18 órakor is lesz szentmise.

Jövő vasárnap 16 óra 30 perctől rózsafüzér titokcsere és szentségimádás lesz templomunkban.

Jövő vasárnap országos templomi gyűjtés lesz a papnevelés céljaira.

Jövő hétvégén ismét Siklóson köszönthetjük Molnár Erik tisztelendő urat, aki az esztergomi papnevelő intézet pécsi egyházmegyés növendéke. Fogadjuk őt szeretettel!

Május hónapban az esti szentmisék előtt negyed órával elimádkozzuk a Lorettói litániát.

Imaszándékok - A Pápa Imavilághálója (Imaapostolság)

A kiengesztelődés szentségének elmélyült megéléséért
Imádkozzunk azért, hogy a kiengesztelődés szentségét megújult mélységgel tudjuk megélni, és általa megtapasztaljuk Isten végtelen irgalmát.