Áldjuk az Atyát és a Fiút a Szentlélekkel együtt! Dicsérjük és magasztaljuk mindörökké!

Hirdetések-Virágvasárnap

VIRÁGVASÁRNAP
2017.április 9-16.

Szentmisék rendje

Április 9. VIRÁGVASÁRNAP

8.30 A plébánia közösségéért.

16.00 Gyerekmise.

18.00 Görög Katolikus Szentmise.

Április 10. Hétfő 18.00 Kutnyánszki Istvánné, Wolf Mária lelki üdvéért.

Április 11. Kedd 8.30 A Szent Imre Katolikus Iskola szentmiséje.

Április 12. Szerda 18.00

Április 13. Nagycsütörtök 18.00 Az utolsó vacsora tiszteletére./énekes/

Április 14. Nagypéntek 19.00 Nagypénteki szertartás.

Április 15. Nagyszombat 16.00 Mise és körmenet.

Április 16. HÚSVÉTVASÁRNAP

8.30 A plébánia közösségért.

18.00 Gábriel atyáért és az imakoszorú tagjaiért.

Hirdetéseink

Ma 15 óra 15 percre várjuk a másodikos és harmadikos gyerekeket vasárnapi iskolába.

Ma 17 órától Zajácz Gábor görög katolikus parókus úr gyóntat templomunkban.

Hétfőn 19 órától A Katekumen csoport találkozója lesz a plébánián.

Szerdán 18 óra 45 perctől Bibliaóra lesz a plébánián.

Csütörtökön az esti szentmise után csendes virrasztást tartunk a templomban.

Pénteken 20 órától fáklyás, gyertyás keresztutat végzünk a várkertben.

Jövő vasárnap a reggeli szentmise előtt ételszentelést végzünk a templomban.

Imaszándékok - A Pápa Imavilághálója (Imaapostolság)

A kiengesztelődés szentségének elmélyült megéléséért
Imádkozzunk azért, hogy a kiengesztelődés szentségét megújult mélységgel tudjuk megélni, és általa megtapasztaljuk Isten végtelen irgalmát.