Áldjuk az Atyát és a Fiút a Szentlélekkel együtt! Dicsérjük és magasztaljuk mindörökké!

Hirdetések-Urunk Mennybemenetele Főünnepén

URUNK MENNYBEMENETELE
2017. május 28-június 4.

Szentmisék rendje

Május 28. Urunk Mennybemenetele
8.30 A plébánia közösségéért.
16.00 Bérmálási mise.

Május 29. Hétfő 18.00 Hálából Szilveszterért./énekes/

Május 30. Kedd Nem lesz szentmise.

Május 31. Szerda 18.00 Nagy Lajos lelki üdvéért,
halálának 25. évfordulójára./csendes/

Június 1. Csütörtök 6.00 Az Oltáriszentség tiszteletére./énekes/

Június 2. Péntek 18.00 A rózsafüzér társulat élő és elhunyt
tagjaiért./énekes/

Június 3. Szombat 16.00 A fatimai Szűzanya tiszteletére./énekes/

Június 4. Pünkösdvasárnap

8.30 A plébánia közösségéért.
18.00 Jószándékra

Hirdetéseink

Ma a 18 órai szentmise elmarad.

Csütörtökön a reggel 6 órakor kezdődő szentmise után elkezdjük a 24 órás szentségimádást.

Csütörtökön 19 órakor felnőtt hittan lesz a plébánián. A felnőtt hittan témája az egyházi rend szentsége.

Pénteken reggel 6 órakor litánia és szentségbetétel lesz a templomban.

Szombaton 15 órától imaóra lesz a templomban. A 16 órakor kezdődő szentmise után pedig agapé lesz a sekrestyében.

Jövő vasárnap 16 óra 30 perctől rózsafüzér titokcsere és szentségimádás lesz a templomban.

2017. július 31 és 2017. augusztus 4 között lesz a hittantábor Püspökszentlászlón. Szeretettel hívjuk és várjuk a gyerekeket!

Imaszándékok - A Pápa Imavilághálója (Imaapostolság)

A kiengesztelődés szentségének elmélyült megéléséért
Imádkozzunk azért, hogy a kiengesztelődés szentségét megújult mélységgel tudjuk megélni, és általa megtapasztaljuk Isten végtelen irgalmát.