Áldjuk az Atyát és a Fiút a Szentlélekkel együtt! Dicsérjük és magasztaljuk mindörökké!

Hirdetések Évközi 30. Vasárnap

ÉVKÖZI 30. VASÁRNAP
2017.október 29 - november 5.

Szentmisék rendje

Október 29. Évközi 30. Vasárnap
8.30 A plébánia közösségéért.
18.00 A rózsafüzért imádkozókért.

Október 30. Hétfő 18.00 Egy család elhunyt tagjaiért./csendes/

Október 31. Kedd Nem lesz szentmise.

November 1. Szerda 16.00 Szentmise a temető kápolnánál.

November 2. Csütörtök 18.00 A Házas Hétvége elhunytjaiért./csendes/

November 3. Péntek 18.00 A rózsafüzér társulat élő és elhunyt
tagjaiért./énekes/

November 4. Szombat 15.00 A Fatimai Szűzanya tiszteletére.

18.00 Torma Árpád halálának 3. évfordulójára.

November 5. ÉVKÖZI 31. VASÁRNAP

8.30 A plébánia közösségéért.

18.00 A Magyari és a Mihóczi család elhunyt
tagjaiért.

Hirdetéseink

A hétvégén óraátállítás lesz. A szentmisék időpontja változatlan marad.

Hétfőn lesz 90 éve annak, hogy új harangok laknak a templom tornyában.A 18 órakor kezdődő ünnepi szentmisét Máger Róbert püspöki szertartó, egyházmegyei jegyző úr fogja tartani.

Szerdán 18 órakor nem lesz szentmise templomunkban.

Csütörtökön lesz Halottak Napja. Az elsőcsütörtöki szentségimádást egy héttel később- november 9- tartjuk meg.

Pénteken elsőpéntek lesz. Ezen a napon felkeresem az elsőpéntekes betegeket.

Szombaton 14 órakor imaóra lesz a templomban. A szentmise 15 órakor kezdődik. A szentmise után agapé lesz a sekrestyében.

Szombaton 18 órakor is lesz szentmise templomunkban.

Jövő vasárnap 16 óra 30 perctől rózsafüzér titokcsere és szentségimádás lesz templomunkban.

Aki a temetőt ájtatos lélekkel látogatja, és legalább lélekben imádkozik a megholtakért, november 1-8-ig mindennap teljes búcsút nyerhet. Feltételek: gyónás, áldozás, imádság a pápa szándékára. Az év többi napján részleges búcsút lehet nyerni a temető meglátogatásakor.

Akik halottak napján (vagyis az azt megelőző nap delétől a halottak napját követő éjfélig) meglátogatnak egy templomot vagy nyilvános kápolnát, teljes búcsút nyerhetnek a szokott feltételekkel. A látogatáskor egy Miatyánkot és egy Hiszekegyet kell imádkozni. Ez a búcsú elnyerhető a megelőző vagy következő vasárnapon és Mindenszentek ünnepén is.

Imaszándékok - A Pápa Imavilághálója (Imaapostolság)

A kiengesztelődés szentségének elmélyült megéléséért
Imádkozzunk azért, hogy a kiengesztelődés szentségét megújult mélységgel tudjuk megélni, és általa megtapasztaljuk Isten végtelen irgalmát.