Áldjuk az Atyát és a Fiút a Szentlélekkel együtt! Dicsérjük és magasztaljuk mindörökké!

Hirdetések Évközi 31. Vasárnap

ÉVKÖZI 31. VASÁRNAP
2017.november 5-12.

Szentmisék rendje

November 5. Évközi 31. Vasárnap

8.30 A plébánia közösségéért.

18.00 A Magyari és a Mihóczi család elhunyt
tagjaiért.

November 6. Hétfő 18.00 Attila atyáért és az imakoszorú
tagjaiért./csendes/
November 7. Kedd Nem lesz szentmise.

November 8. Szerda 18.00 Jószándékra./csendes/

November 9. Csütörtök 6.00 Az Oltáriszentség tiszteletére./énekes/

18.00 Elhunyt szülőkért./csendes/

November 10. Péntek 18.00 Dédunokáért, hálából
a Jóistennek./csendes/

November 11. Szombat 18.00 Wolf család elhunyt tagjaiért.

November 12. ÉVKÖZI 32. VASÁRNAP

8.30 A plébánia közösségéért.

16.00 Gyerekmise

18.00

Hirdetéseink

Ma 16 óra 30 perctől rózsafüzér titokcsere és szentségimádás lesz templomunkban.

Csütörtökön a reggeli szentmise után elkezdjük a 24 órás szentségimádást.

Csütörtökön 18 órakor is lesz szentmise.

Pénteken reggel 6 órakor lesz a litánia és a szentségbetétel.

Jövő vasárnap- a gyerekmise előtt-15 óra 15 percre várjuk a gyerekeket vasárnapi iskolába.

A Beköszöntő a jövő héten jelenik meg.

Megjelent az Élő Kenyér novemberi száma. A megrendelt példányok átvehetők a sekrestyében.

November hónapban két alkalommal, 17-én és 24-én tartunk közös szentmisét elhunyt testvéreinkért.

Jövő évi kalendárium és katolikus naptár a sekrestyében kapható.

Aki a temetőt ájtatos lélekkel látogatja, és legalább lélekben imádkozik a megholtakért, november 1-8-ig mindennap teljes búcsút nyerhet. Feltételek: gyónás, áldozás, imádság a pápa szándékára. Az év többi napján részleges búcsút lehet nyerni a temető meglátogatásakor.

Akik halottak napján (vagyis az azt megelőző nap delétől a halottak napját követő éjfélig) meglátogatnak egy templomot vagy nyilvános kápolnát, teljes búcsút nyerhetnek a szokott feltételekkel. A látogatáskor egy Miatyánkot és egy Hiszekegyet kell imádkozni. Ez a búcsú elnyerhető a megelőző vagy következő vasárnapon és Mindenszentek ünnepén is.

Imaszándékok - A Pápa Imavilághálója (Imaapostolság)

A kiengesztelődés szentségének elmélyült megéléséért
Imádkozzunk azért, hogy a kiengesztelődés szentségét megújult mélységgel tudjuk megélni, és általa megtapasztaljuk Isten végtelen irgalmát.