Áldjuk az Atyát és a Fiút a Szentlélekkel együtt! Dicsérjük és magasztaljuk mindörökké!

Hirdetések Advent 2. Vasárnapján

ADVENT 2. VASÁRNAP
2017.december 10-17.

Szentmisék rendje

December 10. Advent 2. Vasárnap

8.30 A plébánia közösségéért.

16.00 Gyerekmise
Jadwiga Nyegot halálának 3. évfordulójára.

18.00 Bender József és neje Ilona lelki üdvéért.

December 11. Hétfő 18.00 Balázs;Ágoston;Dénes dédunokákért hálából./csendes/

December 12. Kedd Nem lesz szentmise.

December 13. Szerda 18.00

December 14. Csütörtök 6.00 Etelka;János;Janika;Tibor lelki üdvéért./énekes/

December 15. Péntek 18.00

December 16. Szombat 18.00 Az adakozó szándékára.

December 17. Advent 3. Vasárnap

8.30 A plébánia közösségéért.

18.00 Görög katolikus szentmise.

Hirdetéseink

Ma 15 óra 15 percre vasárnapi iskolába várjuk a gyerekeket.

Szerdán 19 órakor felnőtt hittan lesz a plébánián.

Csütörtökön reggel lesz a második roráté szentmisénk.

Csütörtökön 18 óra 45 perckor filmvetítés lesz a plébánián. XII.Piusz pápa életéről nézünk meg egy filmet.

Szombaton este nem érkezik meg még a betlehemi láng. Egy héttel később érkezik hozzánk.

Jövő vasárnap a reggeli szentmisén a Szent Imre Katolikus Iskola diákjai gyújtják meg az adventi koszorú harmadik gyertyáját.

Jövő vasárnap 17 órától Zajácz Gábor görög katolikus parókus gyóntat templomunkban.

Imaszándékok - A Pápa Imavilághálója (Imaapostolság)

A kiengesztelődés szentségének elmélyült megéléséért
Imádkozzunk azért, hogy a kiengesztelődés szentségét megújult mélységgel tudjuk megélni, és általa megtapasztaljuk Isten végtelen irgalmát.