Áldjuk az Atyát és a Fiút a Szentlélekkel együtt! Dicsérjük és magasztaljuk mindörökké!

Hirdetések Advent 4. Vasárnapján

ADVENT 4. VASÁRNAP
2017.december 24-31.

Szentmisék rendje

December 24. Advent 4. Vasárnap

8.30 A plébánia közösségéért.

18.00

24.00 Éjféli mise.

December 25. Urunk születése - Karácsony Főünnepe

8.30 A plébánia közösségéért.

18.00

December 26. Kedd Szent István első vértanú

8.30 Elhunyt Istvánokért./énekes/

18.00 Kakas János lelki üdvéért, halálának
9. évfordulójára.

December 27. Szerda Szent János apostol és evangélista

18.00 Elhunyt Jánosokért./csendes/

December 28. Csütörtök 18.00

December 29. Péntek 18.00 Petrovics László lelki üdvéért.
/énekes/

December 30. Szombat 18.00 A Szeretetláng imaközösségért.

December 31. A Szent Család Vasárnapja

8.30 A plébánia közösségéért.

18.00 A Csöglei és a Gőcze család
elhunyt tagjaiért.
Hirdetéseink

Ma- a reggeli szentmisén- a Kanizsai Dorottya Iskola diákjai gyújtják meg az adventi koszorú negyedik gyertyáját.

Ma 17 órakor lesz a pásztorjáték templomunkban. A 18 órakor kezdődő szentmisét- az egyház előírásait megtartva- már karácsony ünnepéről vesszük.

Szerdán az esti szentmise keretében borszentelés végzünk a templomban.

Szombaton 15 óra 30 perckor imaóra lesz a templomban.

Szombaton lesz az év végi hálaadó túra. Az indulás 9 órakor lesz a buszállomásról. A hálaadó szentmise 14 órakor lesz a Máriagyűdi Bazilikában.

Jövő vasárnap a Szent Család ünnepe lesz egyházunkban. A 8 óra 30 perckor kezdődő szentmisére várjuk a jubiláló házaspárokat. A szentmise keretében áldjuk meg a jelenlévő jubiláló párokat.

Jövő vasárnap a 18 órakor kezdődő szentmisében lesz az év végi hálaadás templomunkban.

Megérkezett templomunkba a Betlehemi Láng. Köszönet érte a Siklósi Cserkészeknek. A sekrestyében jelentkezzünk, ha szeretnénk hazavinni a Betlehemi Lángot.

Aki a karácsonyi időben egy-egy órára készséggel vállalna Betlehem őrzést, iratkozzon fel a sekrestyében.

Megköszönöm mindazok munkáját, fáradozását, anyagi és egyéb áldozat hozatalát, akik ezzel hozzájárultak ahhoz, hogy igazán méltón tudjuk megünnepelni Karácsonyt! Isten fizesse meg jóságukat!
Mindenkinek Áldott Karácsonyt kívánok!

Imaszándékok - A Pápa Imavilághálója (Imaapostolság)

A kiengesztelődés szentségének elmélyült megéléséért
Imádkozzunk azért, hogy a kiengesztelődés szentségét megújult mélységgel tudjuk megélni, és általa megtapasztaljuk Isten végtelen irgalmát.