Áldjuk az Atyát és a Fiút a Szentlélekkel együtt! Dicsérjük és magasztaljuk mindörökké!

Hirdetések Nagyböjt 5. Vasárnapján

Nagyböjt 5. Vasárnapja
2018. március 18-25.
Szentmisék rendje

Március 18. Nagyböjt 5. Vasárnapja

8.30 A plébánia közösségéért.

18.00 Elhunyt Zakariás Zoltán lelki üdvéért.

Március 19. Hétfő 18.00 Elhunyt édesapáért,elhunyt
nagyapáért./csendes/
Március 20. Kedd Nem lesz szentmise.

Március 21. Szerda 18.00 Élő és elhunyt Józsefekért. /énekes/

Március 22. Csütörtök 18.00 Horváth László lelki üdvéért,
születésének 90.évfordulóján.
/énekes/

Március 23. Péntek 18.00 Az adakozó szándékára./énekes/

Március 24. Szombat 18.00 A Bosnyák család elhunyt tagjaiért.

Március 25. Virágvasárnap- AZ ÚR SZENVEDÉSÉNEK VASÁRNAPJA

8.30 A plébánia közösségéért.

18.00 Görög Katolikus Szentmise.

Hirdetéseink

Ma a Szentföld javára van országos templomi gyűjtés egyházunkban.

Szerdán 19 órától felnőtt hittan lesz a plébánián.

Csütörtökön kezdődik nagyböjti lelkigyakorlatunk. A lelkigyakorlatot Serbán Bálint zombai plébános úr vezeti. Gyónási lehetőség 17 órától lesz a templomban. A 18 órakor kezdődő szentmise keretében lesz a lelkigyakorlatos beszéd. Lelkigyakorlatunk miatt a csütörtöki filmvetítés elmarad.

Pénteken 17 órától gyónási lehetőség lesz a templomban.

Pénteken 17 óra 15 perctől keresztutat végzünk a templomban.

Pénteken a 18 órakor kezdődő szentmisében hangzik el a második lelkigyakorlatos beszéd.

Ugyancsak pénteken 19 órától Házas Hétvégés csoporttalálkozó lesz a plébánián.

Szombaton 17 órától gyónási lehetőség lesz a templomban. A lelkigyakorlat záró szentmiséjében kiszolgáltatjuk a betegek kenetét mindazoknak, akik azt kérik. Feliratkozni a plébánián és a sekrestyében is lehetséges.

Jövő vasárnap 17 órától Zajácz Gábor görög katolikus parókus úr gyóntat templomunkban.

2018. május 1-én avatják boldoggá Brenner János vértanút Szombathelyen. Plébániánk zarándoklatot szervez erre a jeles eseményre. Jelentkezési lapot a plébánián és a sekrestyében lehet kérni.
Jelentkezési határidő 2018. április 3.

Imaszándékok - A Pápa Imavilághálója (Imaapostolság)

A kiengesztelődés szentségének elmélyült megéléséért
Imádkozzunk azért, hogy a kiengesztelődés szentségét megújult mélységgel tudjuk megélni, és általa megtapasztaljuk Isten végtelen irgalmát.