Áldjuk az Atyát és a Fiút a Szentlélekkel együtt! Dicsérjük és magasztaljuk mindörökké!

Hirdetések-Virágvasárnap

VIRÁGVASÁRNAP
2018. március 25-április 1.
Szentmisék rendje
Március 25. Virágvasárnap- AZ ÚR SZENVEDÉSÉNEK VASÁRNAPJA

8.30 A plébánia közösségéért.

18.00 Görög Katolikus Szentmise.

Március 26. Hétfő 18.00 Hálából gyermek gyógyulásáért.
/énekes/
Március 27. Kedd 8.30 A Szent Imre Katolikus Iskola
szentmiséje./énekes/
Március 28. Szerda 18.00 Elhunyt szülőkért és
gyermekért./énekes/

Március 29. Csütörtök 18.00 Az Utolsó Vacsora emlékére.

Március 30. Péntek 19.00 Nagypénteki szertartás.

Március 31. Szombat 16.00 Feltámadási mise és körmenet.

Április 1. HÚSVÉTVASÁRNAP

8.30 A plébánia közösségéért.

18.00

Hirdetéseink

Ma 17 órától Zajácz Gábor görög katolikus parókus úr gyóntat templomunkban.

Hétfőn nyílt nap lesz a katolikus iskolában. Szeretettel várják az érdeklődő gyerekeket és szüleiket.

Szerdán délelőtt készséggel elmegyek azokhoz a betegekhez, akik húsvét előtt szeretnének szentségekben részesülni.
Kérem, hogy a sekrestyében vagy a plébánián iratkozzunk fel.

Szerdán 18 óra 45 perctől Bibliaóra lesz a plébánián.

Csütörtökön az esti szentmise után virrasztás lesz a templomban.

Pénteken a csonka mise után kezdődik a fáklyás, gyertyás keresztút.

Szombaton a feltámadási körmenet nem a szokásos útvonalon fog haladni, mivel a főutca állapota jelenleg feldúlt. Körmenetünk az Úr Napján szokásos útvonalon- a rendőrség épületei körül- halad majd.

Húsvétvasárnap 8 óra 20 perckor ételszentelést végzünk a templomban.

2018. május 1-én avatják boldoggá Brenner János vértanút Szombathelyen. Plébániánk zarándoklatot szervez erre a jeles eseményre. Jelentkezési lapot a plébánián és a sekrestyében lehet kérni. Jelentkezési határidő 2018. április 3.

Imaszándékok - A Pápa Imavilághálója (Imaapostolság)

A kiengesztelődés szentségének elmélyült megéléséért
Imádkozzunk azért, hogy a kiengesztelődés szentségét megújult mélységgel tudjuk megélni, és általa megtapasztaljuk Isten végtelen irgalmát.