Áldjuk az Atyát és a Fiút a Szentlélekkel együtt! Dicsérjük és magasztaljuk mindörökké!

Hirdetések Húsvét 4.Vasárnapján

HÚSVÉT 4. VASÁRNAPJA

2018. április 22-29.

Szentmisék rendje
Április 22. HÚSVÉT 4. VASÁRNAPJA

8.30 A plébánia közösségéért.

18.00 Müller és Heszberger családért.

Április 23. Hétfő 18.00 Sikeres érettségiért./csendes/

Április 24. Kedd Nem lesz szentmise.

Április 25. Szerda 18.00 Szülőkért./csendes/

Április 26. Csütörtök 18.00 Studinger István halálának
20. évfordulójára./énekes/

Április 27. Péntek 18.00 Család elhunyt tagjaiért./énekes/

Április 28. Szombat 18.00 Nem lesz szentmise!!!

Április 29. HÚSVÉT 5. VASÁRNAPJA

8.30 A plébánia közösségéért.

18.00 Magyar hazánkért.

Hirdetéseink

Ma van a Jó Pásztor vasárnapja, vagyis a hivatások vasárnapja. Kovács József kispapot szeretettel köszöntjük Siklóson!

Ma templomi gyűjtés van a papnevelés céljaira.

Hétfőn 16 óra 45 perctől Elsőáldozási próba lesz a plébánián és a templomban.

Szerdán 16 óra 45 perctől Elsőáldozási próba lesz a plébánián és a templomban.

Ugyancsak szerdán 18 óra 45 perctől Bibliaóra lesz a plébánián.

Pénteken 17 órától Elsőáldozási próba lesz a plébánián.

Szombaton 9 órától Elsőáldozási főpróba és elsőáldozás előtti gyónás lesz templomunkban.

Ugyancsak szombaton Nikodémus óra is lesz templomunkban. Egri József sellyei esperes-plébános úr lesz a vendégünk.

Szombaton 15 óra 30 perctől Imaóra lesz a templomban.

Szombaton nem lesz mise templomunkban !!!

Jövő vasárnap a reggel 8 óra 30 perckor kezdődő szentmisében lesz az elsőáldozás. Fohászkodjunk az elsőáldozókért.

Imaszándékok - A Pápa Imavilághálója (Imaapostolság)

A kiengesztelődés szentségének elmélyült megéléséért
Imádkozzunk azért, hogy a kiengesztelődés szentségét megújult mélységgel tudjuk megélni, és általa megtapasztaljuk Isten végtelen irgalmát.