Áldjuk az Atyát és a Fiút a Szentlélekkel együtt! Dicsérjük és magasztaljuk mindörökké!

Hirdetések Úrnapján

ÚRNAPJA FŐÜNNEP
2018. június 3-10.

Szentmisék rendje
Június 3. ÚRNAPJA FŐÜNNEP

8.30 A plébánia közösségéért.

18.00 Megtérésekért.

Június 4. Hétfő 6.30 Tóth János plébános úr zarándok miséje.
/csendes/
Június 5. Kedd Nem lesz szentmise.

Június 6. Szerda 7.00 Valler Tiborért./csendes/

Június 7. Csütörtök 6.00 Az Oltáriszenség tiszteletére./énekes/

Június 8. Péntek 7.00 Molnár József lelki üdvéért./csendes/

Június 9. Szombat 18.00 A Ferencz és a Magyari család elhunyt
tagjaiért.

Június 10. ÉVKÖZI 10. VASÁRNAP

8.30 A plébánia közösségéért.

16.00 Gyerekmise

18.00 Csondor István lelki üdvéért.

Hirdetéseink

Ma a reggeli szentmise után tartjuk meg az Úrnapi körmenetet.

Ma 17 órakor rózsafüzér titokcsere és szentségimádás lesz templomunkban.

Csütörtökön a reggel 6 órakor kezdődő szentmise után elkezdjük a 24 órás szentségimádást.

Pénteken 6 óra 45 perckor lesz a litánia és a szentségbetétel.

A Beköszöntő a jövő héten jelenik meg, de a plébánia honlapján már most is olvasható.

http://www.siklosiplebania.hu/content/18/05/bekoszonto-2018-junius

Imaszándékok - A Pápa Imavilághálója (Imaapostolság)

A kiengesztelődés szentségének elmélyült megéléséért
Imádkozzunk azért, hogy a kiengesztelődés szentségét megújult mélységgel tudjuk megélni, és általa megtapasztaljuk Isten végtelen irgalmát.