Áldjuk az Atyát és a Fiút a Szentlélekkel együtt! Dicsérjük és magasztaljuk mindörökké!

Hirdetések Évközi 17. Vasárnap

ÉVKÖZI 17. VASÁRNAP
2018. július 29-augusztus 5.

Szentmisék rendje

Július 29. Évközi 17. Vasárnap

8.30 A plébánia közösségéért.

16.00 Baka Antalné halálának 3. évfordulójára.

Július 30. Hétfő 7.00 Jószándékra./csendes/

Július 31. Kedd Nem lesz szentmise.

Augusztus 1. Szerda 7.00 Jószándékra./csendes/

Augusztus 2. Csütörtök 6.00 Az Oltáriszentség tiszteletére./énekes/

Augusztus 3. Péntek 18.00 A rózsafüzér társulat élő és elhunyt tagjaiért./énekes/

Augusztus 4. Szombat 16.00 A Fatimai Szűzanya tiszteletére.

Augusztus 5. ÉVKÖZI 18. VASÁRNAP

8.30 A plébánia közösségéért.

18.00 Dr.Polyák Béla lelki üdvéért.

Hirdetéseink

Ma 8 óra 30 perckor Lábár Tamás atya fog újmisét tartani templomunkban.

Csütörtökön a reggel 6 órai szentmise után elkezdődik a 24 órás szentségimádás.

Pénteken reggel 6 órakor lesz a litánia és a szentségbetétel.

Pénteken elsőpéntekes beteglátogatás is lesz.

Szombaton 15 órakor imaóra lesz a templomban. A szentmise 16 órakor kezdődik. A szentmise után agapé lesz a sekrestyében.

Szombaton 18 órakor nem lesz szentmise.

Jövő vasárnap 17 órakor rózsafüzér titokcsere és szentségimádás lesz templomunkban.

2018. augusztus elsejétől új plébános kerül Siklósra. Simon-Wagner István plébános atyát fogadjuk nagy szeretettel!

Imaszándékok - A Pápa Imavilághálója (Imaapostolság)

A kiengesztelődés szentségének elmélyült megéléséért
Imádkozzunk azért, hogy a kiengesztelődés szentségét megújult mélységgel tudjuk megélni, és általa megtapasztaljuk Isten végtelen irgalmát.