Áldjuk az Atyát és a Fiút a Szentlélekkel együtt! Dicsérjük és magasztaljuk mindörökké!

Hirdetések Nagyböjt 1. Vasárnap

NAGYBÖJT 1. VASÁRNAP - NAGYBÖJT I.
2019. március 11 - 17.

Szentmisék rendje

Március 11. Hétfő - PRENNUSHI VINCE és 37 tsa, Albániai vt-k, JERUZSÁLEMI szt. SZOFRONIUSZ
7.00 hálából egy ifjú párért /énekes/
11.00 temetés
12.00 Jeszenszki Mária lelke üdvéért /énekes/

Március 12. Kedd - Szt. LUIGI ORIONE (+1940), SIMEON ÚJ TEOLÓGUS apát, I. INCE pp.
8.00 szentmise az iskola-kápolnában: János lelke üdvéért
15.00 temetés

Március 13. Szerda - SEVILLAI szt. LEANDER
7.00 gyógyulásért
11.00 temetés
17.00 bibliaóra

Március 14. Csütörtök - RINGELHEIMI szt. MATILD királynő

Március 15. Péntek - HOFBAUER szt. KELEMEN, ZAKARIÁS pp.
17.00 keresztúti ájtatosság
18.00 lelkigyakorlatos mise (Sokacz Márkné lelke üdvéért)

Március 16. Szombat - ASSISI b. BENEDIKTA (+1260)
16.00 Nagytótfalu

Március 17. Vasárnap - Nagyböjt 2.
Szt. Patrik, Nivellesi szt. Gertrúd (+659)

8.30 pro populo (gitáros mise)
11.00 Nagyharsány
18.00 Siklós /énekes/

A.M.D.G.

Imaszándékok - A Pápa Imavilághálója (Imaapostolság)

A kiengesztelődés szentségének elmélyült megéléséért
Imádkozzunk azért, hogy a kiengesztelődés szentségét megújult mélységgel tudjuk megélni, és általa megtapasztaljuk Isten végtelen irgalmát.