Áldjuk az Atyát és a Fiút a Szentlélekkel együtt! Dicsérjük és magasztaljuk mindörökké!

Hirdetések Virágvasárnap

VIRÁGVASÁRNAP - NAGYHÉT
2019. április 15 - 21.

Szentmisék rendje

Április 15. Hétfő - NAGYHÉTFŐ, De VEUSTER DAMJÁN
7.00 Ferenc lelke üdvéért

Április 16. Kedd - NAGYKEDD, LABRE szt. BENEDEK
8.30 iskolai mise (Gábriel atya és az imakoszorú tagjai)

Április 17. Szerda - NAGYSZERDA, MOLESMEI RÓBERT, KATERI TEKAKWITHA
7.00 Siklós

Április 18. Csütörtök - NAGYCSÜTÖRTÖK
18.00 az Utolsó Vacsora miséje
19.00 virrasztás

Április 19. Péntek - NAGYPÉNTEK
15.00 keresztúti ájtatosság: Nagyharsány
18.00 csonkamise
19.30 fáklyás keresztút

Április 20. Szombat - NAGYSZOMBAT
15.00 húsvéti vigília: Nagytótfalu
18.00 húsvéti vigília, feltámadási körmenet: Siklós

Április 21. Vasárnap - HÚSVÉTVASÁRNAP

8.30 pro populo (ételszentelés)
11.00 Nagyharsány
18.00 Siklós

A.M.D.G.

Imaszándékok - A Pápa Imavilághálója (Imaapostolság)

A kiengesztelődés szentségének elmélyült megéléséért
Imádkozzunk azért, hogy a kiengesztelődés szentségét megújult mélységgel tudjuk megélni, és általa megtapasztaljuk Isten végtelen irgalmát.