Áldjuk az Atyát és a Fiút a Szentlélekkel együtt! Dicsérjük és magasztaljuk mindörökké!

Hirdetések Pünkösd Vasárnap

PÜNKÖSD VASÁRNAP - ÉVKÖZI X.
2019. június 10 - június 16.

Szentmisék rendje

Június 10. Hétfő - A BOLDOGSÁGOS SZŰZ MÁRIA, az EGYHÁZ ANYJA
10.00 Isten segítségéért, fiatal házasulandókért (Máriagyűd)

Június 11. Kedd - Szt. BARNABÁS ap.
7.00 hálából a Szűzanyának
Jézus Szíve-ájtatosság

Június 12. Szerda - Szt. III. LEÓ pp.
7.00 egy beteg gyógyulásáért
Jézus Szíve-ájtatosság

Június 13. Csütörtök - PÁDUAI szt. ANTAL et.
7.00 Szt. Antal tiszteletére
Jézus Szíve-ájtatosság

Június 14. Péntek - A mi URUNK, JÉZUS KRISZTUS, az ÖRÖK FŐPAP
11.00 temetés
13.00 temetési gyászmise: Nagyharsány
14.00 temetés: Nagyharsány
18.00 Robi atyáért /énekes/

Június 15. Szombat - ÁRPÁD-házi B. JOLÁN, MENTHONI szt. BERNÁT, Szt. VITUS vt.
10.00 papszentelés
17.00 Nagytótfalu

Június 16. Vasárnap - SZENTHÁROMSÁG (templombúcsú)

8.30 hívekért (gitáros mise)
11.00 Nagyharsány
18.00 Bosnyák Márkné lelke üdvéért (1. évforduló)

A.M.D.G.

Imaszándékok - A Pápa Imavilághálója (Imaapostolság)

A szerzetesnővérekért és a megszentelt életet élő nőkért
Imádkozzunk a szerzetesnővérekért és a megszentelt élet más formáját élő nőkért, hálát adva küldetésükért és bátorságukért, hogy folyamatosan új válaszokat találjanak a mai ember előtt álló kihívásokra.