Áldjuk az Atyát és a Fiút a Szentlélekkel együtt! Dicsérjük és magasztaljuk mindörökké!

Hirdetések Évközi 33. Vasárnap

ÉVKÖZI 33. VASÁRNAP - ÉVKÖZI XXXIII.
2019. november 18 - 24.

Jönnek majd napok, amikor abból, amit most itt láttok, nem hagynak követ kövön, mind lerombolják!

Hétfő - A PÉTER- és PÁL-bazilikák búcsúja
November 18. 7.00 a Ferencz család élő és elhunyt tagjaiért

Kedd - ÁRPÁD-házi szt. ERZSÉBET
November 19. 7.00 elhunytakért

Szerda - Szt. EDMUND király
November 20. 7.00 elhunytakért

Csütörtök - SZŰZ MÁRIA bemutatása a templomban
November 21. 11.00 Lippó

Péntek - Szt. CECÍLIA sz-vt.
November 22. 14.00 temetés
18.00 elhunytakért

Szombat - Szt. I. KELEMEN pp., Szt. KOLUMBÁN apát
November 23. 7.00 elhunyt édesanyáért
15.00 Kistapolca
17.00 szentségimádás

Vasárnap - Krisztus Király ünnepe
November 24.
8.30 a hívekért
11.00 Nagyharsány
18.00 Böröcz Évike, a Lanyó és Böröcz család élő és elhunyt tagjaiért

E világnak urai jönnek és mennek.
A mi Urunk Jézus azonban csak jön.
Népi mondás

Imaszándékok - A Pápa Imavilághálója (Imaapostolság)

A szerzetesnővérekért és a megszentelt életet élő nőkért
Imádkozzunk a szerzetesnővérekért és a megszentelt élet más formáját élő nőkért, hálát adva küldetésükért és bátorságukért, hogy folyamatosan új válaszokat találjanak a mai ember előtt álló kihívásokra.