Áldjuk az Atyát és a Fiút a Szentlélekkel együtt! Dicsérjük és magasztaljuk mindörökké!

Hirdetések Advent 1. Vasárnapján

2019. december 1.

ADVENT 1. VASÁRNAPJA

Az Emberfiának eljövetelekor úgy lesz, ahogy Noé idejében történt...

Hétfő B. RUYSBROECK JÁNOS, CAUSA NOSTRAE LAETITIAE
December 2. 6:00 – Rorate
10:00 – József István /énekes/
14:00 – temetés
Kedd XAVÉRI szt. FERENC
December 3. 6:00 – Rorate (Mics és Studinger család elhunytjaiért)
Szerda DAMASZKUSZI szt. JÁNOS et., Szt. BORBÁLA
December 4. 6:00 – Rorate (jószándékra)
15:00 – temetés
Csütörtök B. RINALDI FÜLÖP
December 5. 6:00 – Rorate /énekes/
18:00 – szentségbetétel
Péntek Szt. MIKLÓS pk-vt.
December 6. 6:00 – Rorate (Rózsafüzér Társulat élő és elhunyt tagjaiért) /énekes/
Szombat Szt. AMBRUS pk-et.
December 7. 6:00 – Rorate (Fatimai Szűz tiszteletére) /énekes/
Vasárnap ADVENT 2. - SZEPLŐTELEN FOGANTATÁS
December 8. 8:30 – hívekért
11:00 – Nagyharsány
12:00-13:00 – a kegyelem órája
16:00 – gyerekmise

Az ádventi várakozás lényege szerint: várakozás arra, Aki van; ahogy a szeretet
misztériuma sem egyéb, mint vágyakozás az után, aki van, aki a miénk.
Pilinszky János

Imaszándékok - A Pápa Imavilághálója (Imaapostolság)

A szerzetesnővérekért és a megszentelt életet élő nőkért
Imádkozzunk a szerzetesnővérekért és a megszentelt élet más formáját élő nőkért, hálát adva küldetésükért és bátorságukért, hogy folyamatosan új válaszokat találjanak a mai ember előtt álló kihívásokra.