Áldjuk az Atyát és a Fiút a Szentlélekkel együtt! Dicsérjük és magasztaljuk mindörökké!

Hirdetések Karácsony utáni 2. Vasárnap

2020. január 5.

KARÁCSONY UTÁNI 2. VASÁRNAP

"Az Ige testté lett, és közöttünk élt."

Hétfő VÍZKERESZT ünnepe
Január 6. 18:00 – Siklós
Kedd PENYAFORTI Szt. RAJMUND
Január 7.
Szerda köznap
Január 8.
Csütörtök köznap
Január 9.
Péntek NYSSAI Szt. GERGELY
Január 10.
Szombat köznap
Január 11.
Vasárnap Urunk megkeresztelkedése
Január 12. 8:30 – hívekért
11:00 – Nagyharsány
16:00 – gyerekmise (jószándékra)

Aki a célt akarja, nem nézheti az utat,
hogy göröngyös-e az vagy sima.

Theodor Fontane

Imaszándékok - A Pápa Imavilághálója (Imaapostolság)

Evangelizációs: A Szív útjáért
Imádkozzunk minden szenvedőért: engedjék, hogy Jézus Szíve megérintse őket és ezáltal megtalálják az életre vezető utat.