Áldjuk az Atyát és a Fiút a Szentlélekkel együtt! Dicsérjük és magasztaljuk mindörökké!

Hirdetések Urunk megkeresztelkedésének ünnepén

2020. január 12.

URUNK MEGKERESZTELKEDÉSE

Az égből szózat hallatszott: „Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik.”

Hétfő Szt. HILARIUS pk-et, Filippsdorf - 1866
Január 13. 7:00 – hálából
Kedd NOLAI Szt. FÉLIX
Január 14. 7:00 – Hegedűs Lajosné lelke üdvéért
Szerda REMETE Szt. PÁL, Banneux - 1933
Január 15. 7:00 – István atyáért
Csütörtök köznap
Január 16.
Péntek REMETE Szt. ANTAL apát
Január 17. 18:00 – Zoltán atyáért és az imakoszorú tagjaiért
Szombat ÁRPÁD-házi Szt. MARGIT sz.
Január 18. 15:00 – Malenkij Robot megemlékezés
16:00 – Nagytótfalu
Vasárnap Évközi 2.
Január 19. 8:30 – hívekért
11:00 – Nagyharsány
18:00 – Szabó Gergely lelke üdvéért

Az Atya azt akarja, hogy minden emberben felismerjük, és
cselekvő módon szeressük Krisztust, a mi testvérünket.

Gaudium et spes

Imaszándékok - A Pápa Imavilághálója (Imaapostolság)

A szerzetesnővérekért és a megszentelt életet élő nőkért
Imádkozzunk a szerzetesnővérekért és a megszentelt élet más formáját élő nőkért, hálát adva küldetésükért és bátorságukért, hogy folyamatosan új válaszokat találjanak a mai ember előtt álló kihívásokra.