Áldjuk az Atyát és a Fiút a Szentlélekkel együtt! Dicsérjük és magasztaljuk mindörökké!

Hirdetések Évközi 4. Vasárnap

2020. február 2.

ÉVKÖZI 4. VASÁRNAP
Gyertyaszentelő Boldogasszony

Örüljetek és ujjongjatok, mert nagy lesz a mennyben jutalmatok!

Hétfő Szt. BALÁZS pk., Szt. ANSZGÁR pk.
Február 3. 8:30 – iskolai szentmise, balázsáldás
Kedd Szt. HRABANUS MAURUS fuldai apát
Február 4. 7:00 – Rozália lelke üdvéért
Szerda Szt. ÁGOTA sz-vt.
Február 5. 7:00 – jószándékra
Csütörtök MIKI Szt. PÁL és tsai vt-k
Február 6. 6:00 – az Oltáriszentség tiszteletére
17:00 – ökumenikus istentisztelet (evangélikus imaház)
Péntek B. IX. PIUSZ pp.
Február 7. 17:00 – ökumenikus istentisztelet (katolikus templom)
18:00 – a Rózsafüzér Társulat élő és elhunyt tagjaiért /énekes/
Szombat EMILIANI Szt. JEROMOS, BAKHITA Szt. JOZEFINA sz.
Február 8. 17:00 – ökumenikus istentisztelet (református templom)
Vasárnap Évközi 5.
Február 9. 8:30 – hívekért
11:00 – Nagyharsány
16:00 – gyerekmise
17:00 – ökumenikus istentisztelet (evangélikus imaház)

Február 2-án kezdődik a lourdesi kilenced.
Február 11-én szolgáltatjuk ki a betegek szentségét. Jelentkezni lehet a sekrestyében a szokásos
feltételek mellett.

Imaszándékok - A Pápa Imavilághálója (Imaapostolság)

A szerzetesnővérekért és a megszentelt életet élő nőkért
Imádkozzunk a szerzetesnővérekért és a megszentelt élet más formáját élő nőkért, hálát adva küldetésükért és bátorságukért, hogy folyamatosan új válaszokat találjanak a mai ember előtt álló kihívásokra.