Áldjuk az Atyát és a Fiút a Szentlélekkel együtt! Dicsérjük és magasztaljuk mindörökké!

Hirdetések Évközi 5. Vasárnap

2020. február 9.

ÉVKÖZI 5. VASÁRNAP

Ha világot gyújtanak, nem rejtik véka alá, hanem tartóra teszik,
hogy mindenkinek világítson a házban!

Hétfő Szt. SKOLASZTIKA sz., Naufragio S. Pauli
Február 10.
Kedd A LOURDES-i BOLDOGSÁGOS SZŰZ MÁRIA
Február 11. 17:00 – gyóntatás
18:00 – betegekért (betegek kenete)
Szerda ANIANI Szt. BENEDEK apát
Február 12. 7:00 – Isten segítségéért (Bálint)
Csütörtök VERCELLI Szt. PÉTER pk-vt.
Február 13.
Péntek Szt. CIRILL és METÓD, Szt. BÁLINT, Pellevoisin - 1876
Február 14. 18:00 – Dr. Markovics Gizella és a család elhunytjaiért
19:00 – felnőtt hittan
Szombat Szt. CLAUDE de la COLOMBIÈRE SJ
Február 15.
Vasárnap Évközi 6.
Február 16. 8:30 – hívekért
11:00 – Nagyharsány
18:00 – Radosnai Lászlóné lelke üdvéért

Betegség teszi az egészséget édessé és jóvá,
éhség az elteltséget, fáradtság a megpihenést.

Hérakleitosz

Imaszándékok - A Pápa Imavilághálója (Imaapostolság)

A szerzetesnővérekért és a megszentelt életet élő nőkért
Imádkozzunk a szerzetesnővérekért és a megszentelt élet más formáját élő nőkért, hálát adva küldetésükért és bátorságukért, hogy folyamatosan új válaszokat találjanak a mai ember előtt álló kihívásokra.