Áldjuk az Atyát és a Fiút a Szentlélekkel együtt! Dicsérjük és magasztaljuk mindörökké!

Hirdetések Évközi 7. Vasárnap

„Ti legyetek olyan tökéletesek, mint amilyen tökéletes a ti mennyei Atyátok!”

20evkozi07.jpg2020. február 23.

ÉVKÖZI 7. VASÁRNAP
Hétfő Szt. MÁTYÁS ap.
Február 24. 7:00 – Stadtrucker Károlyné lelke üdvéért
Kedd Szt. WALBURGA
Február 25. 7:00 – Isten segítségéért (Balázs és Katalin)
Szerda HAMVAZÓSZERDA +++
Február 26. 8:30 – Katolikus Iskola miséje
18:00 – engesztelésül (hamvazás)
Csütörtök B. BÁTHORY LÁSZLÓ
Február 27.
Péntek köznap
Február 28. 17:00 – keresztúti ájtatosság
18:00 – egy családért
Szombat köznap
Február 29. 15:00 – Kisharsány
Vasárnap Nagyböjt I.
Március 1. 8:30 – hívekért
11:00 – Nagyharsány
17:00 – titokcsere
18:00 – egy beteg gyógyulásáért

(Mise után hamvazás)

„De ki szorul rá jobban a szeretetre, ha nem az, aki maga is minden szeretet nélkül,
gyűlöletben él? Ki méltóbb tehát a szeretetre is, ha nem az ellenségem?”

Dietrich Bonhoeffer

Imaszándékok - A Pápa Imavilághálója (Imaapostolság)

A szerzetesnővérekért és a megszentelt életet élő nőkért
Imádkozzunk a szerzetesnővérekért és a megszentelt élet más formáját élő nőkért, hálát adva küldetésükért és bátorságukért, hogy folyamatosan új válaszokat találjanak a mai ember előtt álló kihívásokra.