Áldjuk az Atyát és a Fiút a Szentlélekkel együtt! Dicsérjük és magasztaljuk mindörökké!

Hirdetések Nagyböjt 1. Vasárnapján

Távozz, sátán! Meg van írva: Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!

20nagybojt1.jpg2020. március 1.

NAGYBÖJT 1. VASÁRNAP
Hétfő KERESZTES Szt. ANGÉLA (+1932)
Március 2. 7:00 – Stadtrucker Károlyné lelke üdvéért
Kedd DREXELL Szt. KATALIN (+1955)
Március 3. 8:00 – kápolnai mise
Szerda B. MESZLÉNYI ZOLTÁN vt, Szt. KÁZMÉR
Március 4. 7:00 – jószándékra
Csütörtök Szt. I. LUCIUS pp.
Március 5. 6:00 – az Eukarisztia tiszteletére
18:00 – szentségbetétel
Péntek VITERBÓI Szt. RÓZA
Március 6. 17:00 – keresztút
18:00 – a Rózsafüzér Társulat élő és elhunyt tagjaiért
19:00 – bibliaóra
Szombat Szt. PERPETUA és FELICITAS vt-k
Március 7. 15:00 – a Fatimai Szűz tiszteletére
Vasárnap Nagyböjt 2.
Március 8. 8:30 – hívekért
11:00 – Nagyharsány
16:00 – gyerekmise

Ahhoz, hogy szent legyek, először önmagammá kell lennem.
Thomas Merton

Imaszándékok - A Pápa Imavilághálója (Imaapostolság)

A szerzetesnővérekért és a megszentelt életet élő nőkért
Imádkozzunk a szerzetesnővérekért és a megszentelt élet más formáját élő nőkért, hálát adva küldetésükért és bátorságukért, hogy folyamatosan új válaszokat találjanak a mai ember előtt álló kihívásokra.