Áldjuk az Atyát és a Fiút a Szentlélekkel együtt! Dicsérjük és magasztaljuk mindörökké!

Hirdetések Nagyböjt 3. Vasárnapján

KEDVES SIKLÓSI HÍVEK!

A jelenlegi vírusos helyzetben a Püspöki Kar, és Püspök atya rendelkezéseit figyelembe véve a kedves testvérek védelmében a következőket teszem közzé.

1. Március 22-től (vasárnap) kezdve nem lesznek szentmisék a templomokban (már vasárnap sem!) A veszélyhelyzet idejére a vasárnapi miselátogatás kötelezettsége alól mindenki felmentést kapott. A felmentés azonban nem jelenti azt, hogy a vasárnapot nem kellene megszentelni. A vasárnapi szentmisén való részvétel helyett igen ajánlatos, hogy a hívek kiemelt időt töltsenek imádsággal – a Szentírás olvasásával, rózsafüzér, litánia vagy más imával – lehetőleg együtt a családdal, de akár egyénileg is. TV-n keresztül bekapcsolódhatunk a szentmise imádságába. Végezzünk lelki szentáldozást.

2. A meghirdetett templomi és plébániai programok a veszélyhelyzet ideje alatt elmaradnak! Ide értendő: keresztút, lelkigyakorlat, szentségimádás. Hétköznapi, szombati és vasárnapi előre felvett miseszándékokat elmondom a nép részvétele nélkül.
Akik részére nem megfelelő, telefonon jelezzék a plébániának. Ebben az esetben más időpontot egyeztetünk, vagy a stóladíjat visszaadjuk, kérem ezt idejében jelezzék.

3. Napközben a templom előtere nyitva lesz, az egyéni imádság lehetősége így megmarad.

4. A plébánia március 22-től csak telefonos ügyeletet biztosítunk. Telefon: 06 72/579-352.

5. A temetések természetesen a szokott rendben történnek rövidített módon. A szertartáson lehetőleg csak a szűk család vegyen részt, a veszélyeztetett korúak vagy a krónikus betegek lehetőleg maradjanak otthon.

6. A betegellátás csak sürgős esetben történhet. A húsvéti betegellátás (Első péntekesek) későbbi időben lesz.

Isten áldása kísérjen bennünket ebben a nehéz időszakban! Bízom abban, hogy hamarosan újból együtt ünnepelhetünk, addig is imádkozzunk egymásért!


Imádságos szeretettel: Simon-Wagner István atya

Imaszándékok - A Pápa Imavilághálója (Imaapostolság)

A szerzetesnővérekért és a megszentelt életet élő nőkért
Imádkozzunk a szerzetesnővérekért és a megszentelt élet más formáját élő nőkért, hálát adva küldetésükért és bátorságukért, hogy folyamatosan új válaszokat találjanak a mai ember előtt álló kihívásokra.