Áldjuk az Atyát és a Fiút a Szentlélekkel együtt! Dicsérjük és magasztaljuk mindörökké!

Hirdetések Évközi 18. Vasárnap

Csak öt kenyerünk van és két halunk!

20evkozi18.jpg


2020. Augusztus 2.

ÉVKÖZI 18. VASÁRNAP
Hétfő Szt. NIKODÉMUS
Augusztus 3. 7:00 – Isten segítségéért
Kedd VIANNEY Szt. JÁNOS
Augusztus 4.
Szerda HAVAS BOLDOGASSZONY
Augusztus 5. 7:00 – jószándékra
Csütörtök URUNK SZÍNEVÁLTOZÁSA
Augusztus 6. 6:00 – az Eukarisztia tiszteletére
18:00 – szentségbetétel
Péntek Szt. II. SIXTUS pp. és tsai vt-k, Szt. KAJETÁN
Augusztus 7. 18:00 – a Rózsafüzér Társulat élő és elhunyt tagjaiért /énekes/
19:00 – bibliaóra
Szombat GUZMAN Szt. DOMONKOS
Augusztus 8. 7:00 – hazánkért és a nemzet egységéért
11:00 – keresztelő (Siklós)
Vasárnap Évközi 19.
Augusztus 9. 8:30 – hívekért
11:00 – Nagyharsány
18:00 – Siklós

Légy olyan, mint a fa, mely mindenkit befogad árnyékába, és nem vonja félre ágait, még
azoktól sem, akik élő törzsére vésik nevüket.

Szent-Gály Kata

Imaszándékok - A Pápa Imavilághálója (Imaapostolság)

A szerzetesnővérekért és a megszentelt életet élő nőkért
Imádkozzunk a szerzetesnővérekért és a megszentelt élet más formáját élő nőkért, hálát adva küldetésükért és bátorságukért, hogy folyamatosan új válaszokat találjanak a mai ember előtt álló kihívásokra.