Áldjuk az Atyát és a Fiút a Szentlélekkel együtt! Dicsérjük és magasztaljuk mindörökké!

Hirdetések Évközi 33. Vasárnap

„Jól van, te hűséges szolga… minthogy a kevésben hű voltál, sokat bízok rád.”

20evkozi33.jpg2020. november 15.

Évközi 33. vasárnap
Hétfő SKÓCIAI Szt. MARGIT, ASSISI Szt. ÁGNES
November 16. 7:00 – id. Takács Endréné lü.
Kedd NAGY Szt. GERTRÚD, Notre Dame de Zion - 1842
November 17. 7:00 – Etelka lü.
Szerda A PÉTER- és PÁL-bazilikák felszentelése
November 18. 7:00 – Isten segítségéért (Gyula)
Csütörtök ÁRPÁD-házi Szt. ERZSÉBET
November 19. 7:00 – Isten segítségéért (Alfonz)
Péntek Szt. EDMUND király
November 20. 18:00 – hálából egy cs. gyógyulásáért
Szombat SZŰZ MÁRIA bemutatása a templomban
November 21. 7:00 – Isten segítségéért
17:00 – szentségimádás
Vasárnap KRISZTUS KIRÁLY (Caritas-gyűjtés)
November 22. 8:30 – hívekért
11:00 – Nagyharsány
18:00 – Radosnai László és a cs. élő és + tagjai

„Minden egyes áhítattal végighallgatott szentmiséért Krisztus egy szentet küld a halálos
ágyunkhoz, hogy vigasztaljon bennünket halálunkkor.”

Nagy Szt. Gertrúd

Imaszándékok - A Pápa Imavilághálója (Imaapostolság)

A nők elleni erőszak megszűnéséért
Imádkozzunk az erőszak áldozatául esett nőkért, hogy a társadalom vegye észre a szenvedéseiket, törődjön velük és védje meg őket.