Áldjuk az Atyát és a Fiút a Szentlélekkel együtt! Dicsérjük és magasztaljuk mindörökké!

Hirdetések Advent 1. Vasárnapján

„Készítsétek az Úr útjait, tegyétek egyenessé ösvényeit!”

20advent1.jpg


2020. november 29.

ADVENT 1. Vasárnapja
Hétfő Szt. ANDRÁS ap.
November 30. 6:00 – Rorate (Andor a. és az imakoszorú tagjai)
Kedd B. CHARLES de FOUCAULD
December 1. 6:00 – Rorate (+ János lü.)
Szerda MÁRIA, örömünk oka
December 2. 6:00 – Rorate (jószándékra)
Csütörtök XAVÉRI Szt. FERENC
December 3. 6:00 – Rorate (Euk. tiszt.)
18:00 – szentségbetétel
Péntek DAMASZKUSZI Szt. JÁNOS et., Szt. BORBÁLA sz-vt.
December 4. 6:00 – Rorate (RT. élő és + tagjai)
Szombat B. RINALDI FÜLÖP
December 5. 6:00 – Rorate (Fatimai Szűz tiszt.)
16:00 – Kisharsány
Vasárnap Advent 2. (Szt. Miklós pk.)
December 6. 8:30 – hívekért
11:00 – Nagyharsány
17:00 – titokcsere
18:00 – László lü.

Nincs olyan pillanat az életünkben, amikor ne tudnánk új utat törni magunknak.
Charles de Foucauld

Imaszándékok - A Pápa Imavilághálója (Imaapostolság)

A nők elleni erőszak megszűnéséért
Imádkozzunk az erőszak áldozatául esett nőkért, hogy a társadalom vegye észre a szenvedéseiket, törődjön velük és védje meg őket.