Áldjuk az Atyát és a Fiút a Szentlélekkel együtt! Dicsérjük és magasztaljuk mindörökké!

Hirdetések Karácsony utáni 2. Vasárnap

„Az Ige testté lett, és közöttünk élt.”

20szentcsalad.jpg
2021. január 3.

Karácsony utáni 2. Vasárnap
Hétfő AKITA - 1978
Január 4. 7:00 – Klieber József lü.
Kedd MOUNT ARGUS-i Szt. HOUBEN KÁROLY (+1893)
Január 5. 7:00 – jószándékra
Szerda VÍZKERESZT ünnepe
Január 6. 18:00 – ünnepi mise, vízszentelés
Csütörtök PENYAFORTI Szt. RAJMUND
Január 7. 6:00 – az Euch. tiszteletére
18:00 – szentségbetétel
Péntek NORICUMI Szt. SEVERIN
Január 8. 18:00 – István atyáért
Szombat ANCONAI Szt. MARCELL
Január 9. 7:00 – Ildikóért
Vasárnap Urunk megkeresztelkedése
Január 10. 8:30 – hívekért
11:00 – Nagyharsány
18:00 –

Ha szeretitek az Urat, hallgassatok meg és
Figyeljetek arra, amit mondok nektek!

Akitai Szűzanya

Imaszándékok - A Pápa Imavilághálója (Imaapostolság)

A kiengesztelődés szentségének elmélyült megéléséért
Imádkozzunk azért, hogy a kiengesztelődés szentségét megújult mélységgel tudjuk megélni, és általa megtapasztaljuk Isten végtelen irgalmát.