Áldjuk az Atyát és a Fiút a Szentlélekkel együtt! Dicsérjük és magasztaljuk mindörökké!

Hirdetések Évközi 4. Vasárnap

„Tanítása egészen új, s akkora a hatalma, hogy még a tisztátalan lelkeknek is tud parancsolni.”

21evkozi04.jpg2021. január 31.

Évközi 4. vasárnap
Hétfő ÍR Szt. BRIGITTA apátnő
Február 1. 7:00 – Isten segítségéért (egy műtét sikeréért)
Kedd Gyertyaszentelő Boldogasszony
Február 2. 8:00 – Kat. Isk.
18:00 – hálából (é.)
Szerda Szt. BALÁZS pk-vt, Szt. ANSZGÁR pk.
Február 3. 7:00 – jószándékra
Csütörtök HRABANUS MAURUS apát, OSZLOPOS Szt. MIKLÓS
Február 4. 6:00 – az Euk. tiszteletére
18:00 – szentségbetétel
Péntek Szt. ÁGOTA sz-vt., B. ELISABETA CAMORI MORA
Február 5. 18:00 – a RT élő és + tagjaiért (é.)
Szombat MIKI Szt. PÁL és tsai
Február 6. 15:00 – elsőszombati szentmise
16:00 – Kisharsány
Vasárnap Évközi 5. (B. IX. Piusz)
Február 7. 8:30 – hívekért
11:00 – Nagyharsány
18:00 – Zámbori László és a cs. élő és + tagjai

Világ Világossága, Jézus Krisztus! Állj mellettem, hogy én is ragyogni kezdjek,
amint Te ragyogsz, hogy fényeddel mások világossága lehessek.

Newman bíboros

Imaszándékok - A Pápa Imavilághálója (Imaapostolság)

Egyetemes: Ökológiailag fenntartható életmódért
Imádkozzunk, hogy mindnyájan bátor döntéseket tudjunk hozni egy józan és ökológiailag fenntartható életmód érdekében, és tudjunk örülni azoknak a fiataloknak, akik ezt már elkötelezetten élik.