Áldjuk az Atyát és a Fiút a Szentlélekkel együtt! Dicsérjük és magasztaljuk mindörökké!

Hirdetések Évközi 5. Vasárnap

„Sok beteget meggyógyított különféle betegségekből, és sok ördögöt kiűzött…”

21evkozi05.jpg

2021. február 7.

Évközi 5. vasárnap
Hétfő EMILIANI Szt. JEROMOS
Február 8. 7:00 – Kovács István (8. évf.)
Kedd B. EMMERICH KATALIN, Szt. APOLLÓNIA
Február 9. 7:00 – Magyar József és a cs. élő tagjai
Szerda Szt. SKOLASZTIKA sz.
Február 10. 7:00 – id. Grünfelder Mátyás lü. és ifj. G. Mátyás (Isten segítségéért)
Csütörtök A LOURDES-i SZŰZ
Február 11. 7:00 – a SZA tiszt.
Péntek ANIÁNI Szt. BENEDEK a.
Február 12. 17:00 – gyóntatás
18:00 – Weber Lajosné (Mária) és Weber Lajos lü.
Szombat VERCELLI Szt. PÉTER pk-vt.
Február 13. 7:00 – Gapp József lü.
Vasárnap Évközi 6. (Szt. Cirill és Metód, Pellevoisin -1876)
Február 14. 8:30 – hívekért
11:00 – Nagyharsány
18:00 – Radosnai Lászlóné (Mária) lü.
Betegek kenete – csak a reggeli szentmisén!

Apostola csak az lehet Krisztusnak, aki megértette és viszonozza szeretetét.
Prohászka Ottokár

Imaszándékok - A Pápa Imavilághálója (Imaapostolság)

Egyetemes: Ökológiailag fenntartható életmódért
Imádkozzunk, hogy mindnyájan bátor döntéseket tudjunk hozni egy józan és ökológiailag fenntartható életmód érdekében, és tudjunk örülni azoknak a fiataloknak, akik ezt már elkötelezetten élik.