Áldjuk az Atyát és a Fiút a Szentlélekkel együtt! Dicsérjük és magasztaljuk mindörökké!

Hirdetések Nagyböjt 2. Vasárnapján

„Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, s csak velük fölment egy magas hegyre.
Ott átváltozott előttük.”

21nagybojt2.jpg2021. február 28.

Nagyböjt 2. vasárnap
Hétfő Szt. III. FÉLIX pp.
Március 1. 7:00 – hálából
Kedd KERESZTES Szt. ANGÉLA
Március 2. 7:00 – hálából (Veronika)
8:00 – kápolnamise
Szerda DREXEL Szt. KATALIN
Március 3. 7:00 – jó szándékra
Csütörtök B. SAVOYAI III. UMBERTO
Március 4. 6:00 – az Euch. tiszteletére
17:00 – szentségbetétel
Péntek Szt. I. LUCIUS pp.
Március 5. 17:15 – keresztút
18:00 – a RT. élő és + tagjaiért (é.)
Szombat VITERBOI Szt. RÓZA
Március 6. 15:00 – elsőszombati mise
16:00 – Kisharsány
Vasárnap Nagyböjt 3.
Március 7. 8:30 – hívekért
11:00 – Nagyharsány
17:00 – titokcsere
18:00 – Ágnes gyógyulásáért

Ha jól ismernénk magunkat, nem csodálkoznánk azon, hogy elestünk, hanem azon, hogy
még állunk.

Szalézi Szt. Ferenc

Imaszándékok - A Pápa Imavilághálója (Imaapostolság)

Egyetemes: Ökológiailag fenntartható életmódért
Imádkozzunk, hogy mindnyájan bátor döntéseket tudjunk hozni egy józan és ökológiailag fenntartható életmód érdekében, és tudjunk örülni azoknak a fiataloknak, akik ezt már elkötelezetten élik.