Áldjuk az Atyát és a Fiút a Szentlélekkel együtt! Dicsérjük és magasztaljuk mindörökké!

Hirdetések Nagyböjt 4. Vasárnapján

„Nem azért küldte el Isten a Fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem, hogy
üdvösséget szerezzen.”

21nagybojt4.jpg

2021. március 14.

Nagyböjt 4. vasárnap
Hétfő HOFBAUER Szt. KELEMEN
Március 15. 7:00 – István lü.
Kedd köznap
Március 16. 7:00 – Mária lü.
Szerda A győri KÖNNYEZŐ SZŰZ MÁRIA, Szt. PATRIK
Március 17. 7:00 – élő Józsefekért
Csütörtök JERUZSÁLEMI Szt. CIRILL, LUCCAI Szt. ANZELM
Március 18. 7:00 – Siklós
Péntek Szt. JÓZSEF
Március 19. 17:15 – keresztúti ájtatosság
18:00 – Szt. József tiszteletére (é.)
Szombat BRÁGAI Szt. MÁRTON, B. CSÁK MÓR
Március 20. 7:00 – élő és + Józsefekért
Vasárnap Nagyböjt 5.
Március 21. 8:30 – hívekért
11:00 – Nagyharsány
18:00 – + nagyszülők, szülők és testvérek lü.
Szentföldi gyűjtés!

Ha emberileg szeretsz valakit, magadhoz kapcsolod. Ha keresztény módra szereted,
Krisztushoz kapcsolod.

Michel Quoist

Imaszándékok - A Pápa Imavilághálója (Imaapostolság)

Egyetemes: Ökológiailag fenntartható életmódért
Imádkozzunk, hogy mindnyájan bátor döntéseket tudjunk hozni egy józan és ökológiailag fenntartható életmód érdekében, és tudjunk örülni azoknak a fiataloknak, akik ezt már elkötelezetten élik.