Áldjuk az Atyát és a Fiút a Szentlélekkel együtt! Dicsérjük és magasztaljuk mindörökké!

Hirdetések Nagyböjt 5. Vasárnapján

„Aki nekem szolgál, az engem kövessen, s ahol én vagyok, ott lesz a szolgám is.”

21nagybojt5.jpg

2021. március 21.

Nagyböjt 5. vasárnap
Hétfő B. CLEMENS AUGUST von GALLEN pk.
Március 22. 7:00 – + jótevők és ismerősök
Kedd MONGROVEJÓI Szt. TURIBIUS pk.
Március 23. 7:00 – aio.
Szerda SVÉD Szt. KATALIN, Szt. OSCAR ROMERO pk.
Március 24. 7:00 – Isten segítségéért (Stuci n.)
Csütörtök GYÜMÖLCSOLTÓ BOLDOGASSZONY
Március 25. 18:00 – hálából (Hajni)
lelki adoptálás
Péntek SEBASTEI Szt. PÉTER pk.
Március 26. 17:15 – keresztúti ájtatosság
18:00 – Horváth László lü.
Szombat SALZBURGI Szt. RUPERT
Március 27. 7:00 – az imaközösségért
Vasárnap VIRÁGVASÁRNAP (barkaszentelés)
Március 28. 8:30 – hívekért
11:00 – Nagyharsány
18:00 – Böröcz László és a cs. élő és + tagjai

Uram és Istenem, végy el engem magamtól és add, hogy a Tied lehessek.
Flüei Szt. Miklós

Imaszándékok - A Pápa Imavilághálója (Imaapostolság)

A szerzetesnővérekért és a megszentelt életet élő nőkért
Imádkozzunk a szerzetesnővérekért és a megszentelt élet más formáját élő nőkért, hálát adva küldetésükért és bátorságukért, hogy folyamatosan új válaszokat találjanak a mai ember előtt álló kihívásokra.