Áldjuk az Atyát és a Fiút a Szentlélekkel együtt! Dicsérjük és magasztaljuk mindörökké!

Hirdetések Virágvasárnap

Az Úr külső szenvedését megismerhetjük az evangéliumból, de a belsőt: csak saját
szívéből!

21viragvasarnap.jpg
2021. március 28.

VIRÁGVASÁRNAP
Hétfő NAGYHÉTFŐ
Március 29. 7:00 – Isten segítségéért
17:00 – gyóntatás
Kedd NAGYKEDD, KÁRMEL-hegyi B. BERTOLD
Március 30. 7:00 – Siklós
17:00 – gyóntatás
Szerda NAGYSZERDA, POMPOSAI Szt. GUIDÓ a.
Március 31. 7:00 – Siklós
17:00 – gyóntatás
Csütörtök NAGYCSÜTÖRTÖK
Április 1. 18:00 – ünnepi szentmise az utolsó vacsora emlékére
Péntek NAGYPÉNTEK
Április 2. 17:15 – keresztúti ájtatosság
18:00 – nagypénteki liturgia
Szombat NAGYSZOMBAT
Április 3. 15:00 – Kistapolca
17:00 – feltámadási szentmise
Vasárnap HÚSVÉT
Április 4. 8:30 – hívekért
11:00 – Nagyharsány
18:00 – Lajos papa lü.

Aki megtanult szenvedni, abban nagyobb lesz a béke, legyőzi önmagát, fölébe emelkedik
a világnak, Krisztus barátja és a mennyország örököse lesz.

Kempis Tamás

Imaszándékok - A Pápa Imavilághálója (Imaapostolság)

Egyetemes: Ökológiailag fenntartható életmódért
Imádkozzunk, hogy mindnyájan bátor döntéseket tudjunk hozni egy józan és ökológiailag fenntartható életmód érdekében, és tudjunk örülni azoknak a fiataloknak, akik ezt már elkötelezetten élik.