Áldjuk az Atyát és a Fiút a Szentlélekkel együtt! Dicsérjük és magasztaljuk mindörökké!

Hirdetések Húsvét 4. Vasárnapján

„Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja juhaiért.”

21husvet4.jpg

2021. április 25.

Húsvét 4. vasárnap
Hétfő Szt. RAFAEL ARNÁIZ BARÓN
Április 26. 7:00 – egy család élő és + tagjaiért
Kedd JERUZSÁLEMI Szt. SIMEON
Április 27. 7:00 – Herendi János lü.
8:00 – kápolnamise
Szerda CHANEL Szt. PÉTER, MONTFORTI Szt. LAJOS
Április 28. 7:00 – Herendi János lü.
Csütörtök SIENAI Szt. KATALIN
Április 29.
Péntek Szt. V. PIUSZ pp.
Április 30. 17:00 – Brunyai Jenőné (Erzsébet) lü. (é.)
18:00 – egy család + tagjaiért
Szombat Szt. JÓZSEF, a munkás; LAUS - 1664
Május 1. 15:00 – elsőszombati mise a Fatimai Szűz tiszt.
16:00 – Kisharsány
Vasárnap Húsvét 5.
Május 2. 8:30 – hívekért
11:00 – Nagyharsány
18:00 – Nagy Ferenc lü.

Egyikünk sem él önmagának: mindnyájan másokért vagyunk.
Nazianzi Szent Gergely

Imaszándékok - A Pápa Imavilághálója (Imaapostolság)

A szerzetesnővérekért és a megszentelt életet élő nőkért
Imádkozzunk a szerzetesnővérekért és a megszentelt élet más formáját élő nőkért, hálát adva küldetésükért és bátorságukért, hogy folyamatosan új válaszokat találjanak a mai ember előtt álló kihívásokra.